Bombardier

Bombardier hjälper Wiens transportmyndighet att miljöförbättra spårvagnar

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 14:01 CET

Bombardier Transportation och Wiens transportmyndighet har moderniserat elsystemet i 120 äldre spårvagnar för att ytterligare minska vagnarnas miljöpåverkan. Investeringen, till ett värde av 10 miljoner euro, innebär att äldre, underhållskrävande system bytts ut mot modern drivsystemsteknologi.

Det nya drivsystemet gör det möjligt att återanvända mellan 25 och 30 procent av bromsenergin genom återmatning till elnätet, vilket är liknande prestanda som i nyare spårvagnar från Bombardier. Moderniseringsprojektet har även förlängt spårvagnarnas livslängd med minst tio år.

Spårvagnarnas gamla teknik reglerade hastigheten genom att koppla in olika motstånd. I denna process konverterades elektrisk energi till värme, vilket inte är förenligt med hållbar energianvändning. Genom att bygga in modern framdrivningsteknik har Bombardier och Wiens transportmyndighet minskat energiförlusterna och på detta sätt gjort spårvagnarna mer energieffektiva.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com