Bombardier

Bombardier inviger testanläggning för drivsystem till framtidens tåg

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 12:00 CET

Bombardier inviger idag en avancerad testanläggning i Västerås för drivsystem till framtidens tåg. Powerlab Västerås utgör kärnan i kompetenscentrat för driv- och styrsystemteknologi inom världens ledande leverantör av järnvägsteknologi. Investeringen visar på Bombardiers tilltro till Sverige som bas för avancerad, och sedan länge etablerad, forskning och produktion.

Etableringen av Powerlab är ett mycket viktigt steg mot att möta ökade kundkrav på tillförlitlighet och effektivitet. Anläggningen gör det möjligt för utvecklingsingenjörerna att utveckla och förbättra våra produkter och utföra storskaliga test inför driftsättningen, vilket förkortar tiden till trafikstart. Systemtesterna omfattar transformatorer, strömriktare, motorer och växellådor och elektronik – allt för att säkerställa säker och tillförlitlig drift efter installation ombord på tågen. Med det nya labbet kan vi även utföra ytterligare test för att verifiera att vi möter internationella krav på buller, elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet liksom att hantera ett ökat antal parallella test.

 Den teknik som utvecklas av Bombardier Transportation i Västerås, och som huvudsakligen omfattar driv- och styrsystem med varumärket MITRAC, driver tåg, tunnelbanor och höghastighetståg runtom i världen – från Europa till Asien och Nordamerika.

 - Powerlab är ett viktigt steg i arbetet för att erbjuda kunder runtom i världen maximal tillförlitlighet och minimala driftskostnader. Vår nya testanläggning visar också på den betydelse kompetenscentret i Västerås har för Bombardier  och på att den expertis som finns inom vår svenska verksamhet fortsätter att spela en ledande roll globalt. Dessutom är den här investeringen ett kvitto på Bombardiers engagemang när det gäller att erbjuda innovativa transportlösningar för den nordiska marknaden, säger Per Allmer, chef för Bombardiers affärsenhet Propulsion & Controls.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com