Bombardier

BOMBARDIER ITINO*-tåg ständigt framgångsrika i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:08 CEST

Totalt under 2008 har Bombardier Transportation i Sverige erhållit order på 13 dieseltåg av typen ITINO. Den totala ordersumman uppgår till cirka 54 miljoner euro. På kort tid har BOMBARDIER ITINO visat sig vara den ultimata standarden i valet av dieseldrivna motorvagnståg, tackvare dess ekonomiska, komfortmässiga och miljövänliga egenskaper. De nya tågen möter kraven från en ständigt ökande tillströmning av passagerare och erbjuder mjuka, snabba och säkra tranporter på oelektrifierade banor.

Bombariders ITINO-tåg är utformade för att motsvara och överträffa förväntningarna hos moderna tågpassagerare. Hög prestanda för snabb acceleration och inbromsning ger kortare restider samtidigt som rymliga vestibuler och breda dörrar gör på- och avstigningen effektiv. Den attraktiva exteriören och interiören i kombination med de innovativt utformade fönstren, skapar en ljus och säker miljö för passagerarna. Luftkonditionering, låg ljudnivå och moderna informationssystem sörjer för hög komfort. Tågen är också anpassade för funktionshindrade personer, helt i linje med de krav som ställs på kollektivtrafikens tillgänglighet.

Dieselmotorerna som driver ITINO-tågen uppfyller redan idag EU-direktiven 2004/26/EC nivå 3B som från och med den 1 januari 2012 förväntas bli europeisk lag för tåg med dieselmotorer. De nya motorerna ger kraftigt reducerade utsläpp av kväveoxid, koldioxid och partiklar, något som skapar en god plattform för miljövänliga transporter.

Bombardiers ITINO-produktfamilj är ett flexibelt koncept som kan anpassas till olika kunders behov. Några av ITINO-operatörer i Sverige är: Jönköpings Länstrafik (12 tåg), Tåg i Bergslagen (2 tåg), Värmlandstrafik (5 tåg), Västtrafik (5 tåg), Östgöratrafiken (4 tåg), Norrtåg (1 tåg) och Transitio (1 tåg), totalt 30 Itino-tåg i Sverige. I Tyskland bedriver operatören VIAS i Rhein-Main-regionen trafik med 26 ITINO-tåg.

BOMBARDIER och ITINO är varumärken för Bombardier Inc. eller dess dotterbolag

Jonny Hedberg, informationschef, Bombardier Transportation Sverige
Telefon: 070-510 50 62. E-post: jonny.hedberg@se.transport.bombardier.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 1 600 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över. Koncernen erbjuder en mycket bred produktportfölj och är en erkänd ledare för den globala järnvägssektorn.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2007, var 14,8 miljarder USD. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD).