Bombardier

Bombardier levererar ytterligare 246 tunnelbanevagnar till Shanghai

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 10:38 CET

Bombardier Transportations samriskföretag Changchun Bombardier Railway Vehicles Company Ltd. har vunnit en order på 41 nya tåg av typen MOVIA – sammanlagt 246 vagnar – till Shanghais tunnelbana linje 12. Drivutrustningen utvecklas och tillverkas delvis av Bombardier i Västerås. Tillsammans med reservdelar och utbildning värderas ordern till cirka 203 miljoner euro, varav Bombardiers andel av ordern är cirka 96 miljoner euro.


Vagnarna utvecklas från en standardiserad plattform som säkerställer hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Tågen är byggda för en topphastighet på 80 km/h. Den senaste generationen av Bobmardiers drivsystem MITRAC ger en låg energiförbrukning.

Tunnelbanetågen Bombardier MOVIA är ett utmärkt exempel på ett modernt fordon för spårburen kollektivtrafik, som utvecklats för att möta kraven på hastighet, kapacitet och kostnadeseffektiva persontransporter i städer. Med sin modulära design, kan MOVIA-plattformen anpassas för faktorer som klimat och möjligheter till lokal produktion. Anpassningar kan också göras för att minimera operatörernas kostnader för underhåll och reparationer.

De beställda fordonen möter de krav som kunden, Shanghai Shentong Metro Group Co, har ställt, vilket bland annat innebär en energieffektiv luftkonditionering, flera bildskärmar för passagerarinformation och ett sofistikerat system för videoövervakning.

Leveranserna påbörjas om 28 månader och beräknas vara slutförda under 2014.

För mer information, vänligen kontakta
Jonny Hedberg, informationschef, Bombardier Transportation AB.
Telefon: 070-510 50 62.
E-post: jonny.hedberg@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 000 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är det ledande globala företaget inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2009, var 19,7 miljarder USD. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD).