Bombardier

Bombardier: nya järnvägarna blir kostnadseffektiva och miljövänliga

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 13:32 CEST

Bombardier välkomnar regeringens besked idag om en satsning på 55 miljarder kronor för att bygga Ostlänken och andra järnvägsprojekt och framhåller att snabbtågssatsningen har goda förutsättningar att bli både kostnadseffektiv och miljövänlig.

”Dagens besked är utomordentligt positivt och ger en tydlig signal om att Sverige satsar på järnvägen. Modern forskning, bland annat inom Gröna Tåget-programmet, visar att snabbtågsprojekt har stora möjligheter till kostnadsbesparingar och miljövinster,” säger Klas Wåhlberg, vd, Bombardier Transportation Sweden.

Gröna Tåget-projektet drevs under 2006-2011 som ett unikt samarbete mellan Trafikverket, KTH och svensk järnvägsindustri. En lärdom var att energiförbrukningen kan sänkas med 30-35 procent jämfört med konventionella snabbtåg, bland annat tack vare optimering av aerodynamiken och effektivare motorer. En annan slutsats var att nya tåg, tack vare den breda, nordiska banprofilen, kan byggas bredare med fler bekväma sittplatser i varje vagn än gamla tåg, något som ger bättre ekonomi med konkurrenskraftiga biljettpriser. En uppföljning av Gröna Tåget-projektet pågår inom ramen för Forum för Transportinnovation med VINNOVA och transportindustrin som parter.

De nya banorna kommer att utrustas med ERTMS, den nya signal- och säkerhetstekniken som nu installeras av järnvägsförvaltningar runtom i världen. Inom Bombardier utvecklas den teknologin i Sverige, som har en världsledande ställning tack vare djup kunskap om samspelet mellan tåg och bana. Denna kompetens har utvecklats under lång tid i samarbete med bland andra Trafikverket och SJ.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com