Bombardier

Bombardier och Saab samverkar inom trafikledning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 12:00 CEST

Bombardier och Saab har initierat ett samarbete för att utveckla nya, innovativa system för trafikledning. Samarbetet förenar Saabs avancerade teknologi och kunnande inom sensorer, kommunikation och ledningssystem för väg, flyg och sjöfart med Bombardiers ledande ställning inom tågtrafikledning.

Säkerhet, hög kapacitet, hållbarhet och innovativa lösningar är grunden för en gemensam vision i samarbetet. En viktig utgångspunkt är det projekt inom transportslagsoberoende trafikstyrning, som drivs i regi av VINNOVA vid Forum för Innovation inom Transportsektorn. Både Bombardier och Saab är parter i projektet.

Den globala marknaden för trafikledningssystem väntas växa markant framöver. Det sker i takt med allt fler länder prioriterar system, som bidrar till effektivare, säkrare och mer hållbara transporter.

Sverige ligger långt fram när det gäller att forma ett trafikslagsövergripande synsätt, något som bland annat uttrycks i de infrastrukturpolitiska målen. Enligt Forum för Innovation inom Transportsektorn kommer lösningar för så kallade flermodala transporter, det vill säga transporter som omfattar flera trafikslag, att få allt större betydelse. Forskning och utveckling måste därför i allt större utsträckning ta till vara erfarenheter och systemgemensamma faktorer inom olika transportslag.

Bombardier Sverige är ett ledande teknikföretag med 2 500 medarbetare och export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Sverige ingår i Bombardier-koncernen som är världsledande inom innovativa transportlösningar, alltifrån järnvägsteknik till reguljärflygplan och affärsjetplan. Bombardier har 72 000 medarbetare i över 60 länder och huvudkontor i Kanada.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 december 2012, var 16,8 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com