Bombardier

Bombardier omstrukturerar för ökad konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 17:00 CET

Bombardier omstrukturerar sin globala organisation och minskar antalet anställda med 7 000. Bombardier Transportation drar ner med 3 200 personer. I Sverige berörs främst fordons- och drivsystemverksamheten i Västerås.

Bakgrunden är en allt mer intensifierad internationell konkurrens som ställer höga krav på sänkta kostnader och kortare leveranstider.

Järnvägsindustrin är en tillväxtbransch som emellertid också präglas av hård konkurrens där exempelvis asiatiska tillverkare nu satsar kraftfullt på marknaderna i Europa och Nordamerika.

- I en sådan miljö är kostnadseffektivitet och globala produktplattformar som kan drivas mer rationellt och anpassas kundspecifikt ett måste. Inom Bombardier i Sverige berörs främst fordons- och drivsystemverksamheten i Västerås. Vi kommer att fokusera på utveckling inom produktområden där vi är världsledande, som signalsystem, avancerade driv- och styrsystem och tågkontrollsystem, samt på tågunderhåll, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden.

- Omstruktureringen innebär att vi prioriterar anpassning av globala produktplattformar till nordiska förhållanden på samma sätt som redan sker inom lok och spårvagnar, något som på ett framgångsrikt sätt har ökat våra kunders konkurrenskraft, säger Klas Wåhlberg.

Bombardier har ca 2 000 medarbetare i Sverige, huvudsakligen i Västerås och Stockholm. Sverige är hemvist för flera av koncernens viktigaste utvecklings- och produktionsenheter, främst inom signalsystem och driv- och styrsystem.


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 000 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har levererat fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2014 var 20,1 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com