Bombardier

​Bombardier tar nästa steg i effektiviseringsprogrammet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 12:37 CEST

Bombardier tillkännager idag ett antal åtgärder som en del i det femåriga omstruktureringsprogram som lanserades i fjol.

Åtgärderna understöder företagets strävan att utöka sin förmåga till lönsamhetstillväxt och markerar dess fokus på förbättrad produktivitet, minskade kostnader och optimerad marknadsnärvaro för ökat värde för kunder och aktieägare.

- Efter att vi framgångsrikt sänkt affärsrisken i vår verksamhet i fjol har vårt fokus nu skiftat till att skapa en tydlig strategi mot lönsam vinsttillväxt och kassagenerering. Med dagens åtgärder säkrar vi att vi får rätt kostnadsstruktur, bemanning och organisation för att konkurrera framgångsrikt framöver, säger Bombardiers koncernchef Alain Bellemare.

Ett viktigt inslag är att öka specialiseringen vid olika produktionsorter. Ett annat är att rationalisera administrativa och icke produktionsrelaterade funktioner. Totalt berörs 7 500 befattningar inom både Bombardier Transportation och Bombardier Aerospace.

Det går idag inte att säga på vilket sätt Bombardier Transportation Sweden berörs av programmet.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 1 800 personer i Stockholm, Västerås, Göteborg, Hässleholm, Luleå, Falköping, Nässjö och Gävle . Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har levererat fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2015 var 18,2 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com