Bombardier

Bombardier tecknar ramavtal med Deutsche Bahn för upp till 450 lok

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:03 CEST

Bombardier och Deutsche Bahn (DB) har tecknat ett ramavtal om leveranser av upp till 450 lok mellan år 2015 och 2023.  Totalt kontraktsvärde är upp till 1,5 miljarder euro.

Deutsche Bahn har redan idag over 700 BOMBARDIER TRAXX-lok, som har använts för gods- och passagerartrafik under mer än tio år. De nya loken blir av en utvecklad modell, baserad på TRAXX-plattformen, och uppfyller de senaste europeiska normerna och alla tekniska krav.

Tack vare sin modulbaserade konstruktion och flexibilitet möjliggör TRAXX-plattformen inte bara trafik i Tyskland utan också drift i grannländerna.

TRAXX-loken är konstruerade för hastigheter upp till 160 km/h och erbjuder låg livscykelkostnad och hög energieffektivitet. De kan på begäran utrustas med så kallad Last Mile-funktionalitet som exempelvis gör det möjligt att driva godstrafik med ellok på icke elektrifierade sträckor. Det innebär att loket förutom den elektriska driften har en dieselmotor inbyggd och kan dra tåget även där kontaktledning saknas som ofta är fallet på industrispår. Således behövs inte dieseldrivna växellok. Detta ökar järnvägens effektivitet och attraktivitet och möjliggör nya logistikkoncept.

TRAXX har blivit det nya europeiska standardloket. Ungefär 1 700 är sålda varav cirka 1 500 är i trafik och loken levereras för olika spänningar och signalsystem vilket innebär att de kan trafikera olika kombinationer av länder. 83 lok finns för trafik på den nordiska marknaden. Fler av dessa är också utrustade med signalsystem så de kan gå i trafik till Tyskland.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 december 2012, var 16,8 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com