Bombardier

BOMBARDIER VALD AV DEUTSCHE BAHN FÖR ATT LEVERERA NYA TALENT TÅG

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:34 CET

Berlin, 2 februari 2007 - Bombardier Transportation har av Deutsche Bahn AG (DB) valts som favoriserad leverantör till ramavtalet för plattformen till elektriska motorvagnståg. Detta efter en bred europeisk offertförfrågan. Det planerade avtalet baserar sig på 321 tåg motsvarande ett uppskattat värde av 1.2 miljarder EUR (1.6 miljarder US dollar), vilket gör detta till en av de största ramavtalen i DB AG:s historia.

Bombardier Transportation deltog i offertförfrågan med sin nya generation av TALENT tåg. Vid leverans kommer den nya Talent 2 att tillsammans med Bombardiers dubbeldäckartåg och TRAXX lok (DB Class 146) att utgöra ryggraden i Deutsche Bahns regionala tågtrafik i Tyskland. Fordonsflottan kommer att utvecklas och tillverkas vid Bombardiers anläggningar i Tyskland.

Deutsche Bahn tillkännagav beslutet idag. Kontraktssignering förväntas ske inom kort. De nya TALENT tågen planeras lanseras på regionala linjer i Tyskland med start 2009.

André Navarri, koncernchef för Bombardier Transportation kommenterade: ”Med TALENT 2 banar vi väg för den framtida regionala- och förortstrafiken, inte bara i Tyskland utan över hela Europa. De nya tågen består av det senaste inom design vilket erbjuder oslagbar flexibilitet och modularitet. Det ger en betydande konkurrensfördel för operatörer såsom DB som möter en europeisk marknad som karaktäriseras av tillväxt och liberalisering.”

“Vi är glada över att vårt koncept för den nya generationens elektriska regionaltåg svarar mot DB:s högt ställda krav,” säger Klaus Baur, chef för Bombardier Transportation i Tyskland. ”Den är anpassad för att möta de förväntningar olika regionala transportkunder har avseende komfort, säkerhet, modern design och korta restider i tätbebyggda områden och regioner i Tyskland. Detta långsiktiga ramavtal är av yttersta vikt för att säkra arbetstillfällen vid våra tyska anläggningar.

Stéphane Rambaud-Measson, divisionschef, Mainline and Metros, Bombardier Transportation, tillägger: “Vi ser DB:s beslut som ett speciellt erkännande av det värdeskapande bidrag TALENT tågen ger sin operatör. Vad vi erbjuder här är ett modernt tågkoncept, utgående ifrån modularitet och flexibilitet, som kan anpassas för ökat och förändrat behov hos järnvägsoperatörer. För våra kunder betyder detta ett brett spektrum av potentiella användningsområden och ökad möjlighet att möta ökande krav från passagerare.”

TALENT 2 motorvagnarna kan kopplas ihop och skapa varianter; från två till så många som sex vagnar i ett tåg. Drivsystemvariationer kan också väljas, beroende på antalet drivna hjulaxlar. I tillägg kan fordonen anpassas för drift i de olika spänningar som dominerar det europeiska järnvägsnätet (15 kV AC, 25 kV AC or 3 kV DC). Instegshöjder på 598 eller 800 mm möjliggör anpassningar till olika plattformshöjder. När tåget trafiksatts kan de kontinuerligt ändras för att passa förändrade behov.

Flexibilitet är också en viktig egenskap för TALENT 2 interiören. Enskilda moduler såsom extra toaletter eller dörrar kan läggas till om operatören så önskar. Antal sittplatser och deras placering kan också förändras tillsammans med antal och storlek hos önskade flexytor. Med hög accceleration och upp till två dörrar på vardera vagnssida erbjuder TALENT 2 den ideala lösningen för snabba regional- och förortstransporter. I tillägg möter de nya tågen både dagens och morgondagens säkerhetskrav fullt i linje med framtida europeiska kollisionsnormer.

TALENT 2 är avancerad beprövad konstruktion av Bombardiers populära TALENT produktfamilj av vilka 450 tåg går i trafik i Tyskland, Norge, Österrike och Kanada. Liksom sin föregångare erbjuder TALENT 2 tågen det senaste inom informations- och nödkommunikationssystem, genomsiktliga passageraravdelningar och lösningar med handikappade passagerare i åtanke.

Bombardier Transportation har sitt globala huvudkontor i Berlin, Tyskland med närvaro i över 60 länder. Bombardier har en installerad flotta på cirka 97.000 fordon över hela världen. Koncernen erbjuder den bredaste produktportföljen och är erkänd som världsledande inom den globala järnvägssektorn.
Om Bombardier
En världsledande tillverkare av innovativa transportlösningar, från regionala flygplan och affärsjet till järnvägstransportutrustning, -system och –tjänster. Bombardier Inc. är en global koncern med huvudkontor i Kanada. Omsättningen för räkenskapsåret avslutat 31 januari, 2006, var $14.7 billion US och aktien är noterade på Toronto Stock Exchange (BBD). Nyheter och information är tillgängliga på: www.bombardier.com.

Bombardier, TRAXX och TALENT är registrerade varumärken tillhörande Bombardier Inc. eller dotterbolag

Foto finns tillgänligt på vår hemsida enligt följande adress
http://www.transportation.bombardier.com/photography.jsp


För ytterligare information:
Birgit Stallmann
Tel: 0049 30 98607 1136
Mobile: 0049 172 6298 424

www.bombardier.com