Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bombhotet kom från polishuset enligt utredande åklagare!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 13:46 CET

Nättidningen Payback har tidigare skrivit en artikel om det bomhot som den 27 november riktades mot Norrländska Socialdemokraten, NSD. Redan i inledningsskedet konstaterade Mediehusets IT-avdelning att IP-numret för det avsända mejlet/meddelandet härrörde från en dator i polishuset. Nu konstaterar utredande åklagare, Pär G. Lindell vid Riksenheten för polismål, att inga andra alternativ längre föreligger utan att bomhotet verkligen är avsänt inifrån polishuset i Luleå! Inget tyder på dataintrång i samband med bombhotet mot NSD… Jag har inte fått några indikationer på att det skulle ha förekommit "hackning”.

Enligt polismyndigheten fanns från början tre möjligheter i samband med bombhotet:
- Att IP-numret var felaktigt
- Att någon olovligen tagit sig in på polismyndighetens nät, så kallad "hackning"
- Att hotet hade skickats av någon i polishuset

Mediehuset utredde, dubbelkollade och fann att IP-numret var korrekt. Nu har även konstaterats att något dataintrång aldrig ägt rum. Kvarstår gör således det enda möjligheten – Att en polisanställd själv skickat bombhotet, med eller utan sanktion uppifrån. För nästa utredningsfas måste självklart inriktas på att gå till botten med fallet och inrikta sig på om en enskild polisanställd avsänt meddelandet på eget bevåg eller om gärningen är sanktionerad betydligt högre upp.

Orimligt? Luleåpolisen skakas av en mängd interna utredningar. De kända fallen rör dödsfallet i en poliscell, polisinspektören som anmälts av en partikamratens för hemfridsbrott och ofredande och nu senast bombhotet som sänt från polishuset.

Ett fjärde, medialt ouppmärksammat, fall är den hastigt uppflammande branden som totalförstörde en mc-klubblokal. Trots ett flertal påstötningar från såväl undertecknad som en jurist bemödar sig inte polismyndigheten ens om att besvara våran begäran om att få ta del av den brandtekniska undersökningen. En brandteknisk undersökning är en offentlig handling som såväl media, som privatpersoner som en jurist har en självklar laglig rätt att ta del av. Att polisen medvetet väljer att inte lämna ut handlingen är således en kriminaliserad handling och kan bara antas bygga på ytterligare en suspekt motivbas. Att bombhotet mot NSD knappast heller kan ha något annat motiv än att förstärka misstänkliggörandet av den mc-klubb som NSD tidigare granskat gör ju inte hemlighållandet av en offentlig handling mindre intressant i sammanhanget, eller hur?

Vad händer i och omkring polisen i Luleå? Snart fem månader efter en brand är den tekniska undersökningen fortfarande inte offentliggjord och polisen har beslagtagits med att hota en nyhetsredaktion. Allt lagt tillsammans ger en bild av en polisorganisation som själv skapar nyheter i syfte att understödja de fantasybilder polisen tidigare målat upp kring mc-klubbarna. I ett enda syfte att säkra ett tillflöde av ständigt mer pengar, mer folk och hårdare lagar.

Nu håller bilden på att spricka. Fasaden rämnar och polisen står alltmer avklädd och avslöjad. Det döljer sig en mycket god historia för den journalist eller nyhetsredaktion som verkligen vågar gå på djupet och granska polisens metoder mot mc-klubbarna. Den eller de journalisterna kommer med all säkerhet att bli framtida mediala stjärnor då han/de avslöjar en av de mest suspekta historierna i svensk rättshistoria - Hur polisen förde media, allmänhet och politiker bakom ljuset och byggde upp en alternativ verklighet som aldrig existerat. Vågar du anta utmaningen? Det enda som kan hända är ju att ytterligare en nyhetsredaktion bombhotas…

Källor: http://kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5641362

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5760695

Tidigare Payback-artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-bombhotade-norrlaendska-socialdemokraten-509118

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/propaganda-inte-journalistik-fraan-norrbottens-tidningarna-gentemot-mc-klubbarna-497776

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name