FMV

Bombtransportsystem klart för insats

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:49 CEST

På Swedec i Eksjö genomfördes under september utbildningen av instruktörer på det nya bombtransportsystemet som FMV anskaffat för Försvarsmakten.

Tre bombtransportsystem är nu på plats. Två med benämningen Transportsystem OXA, som hanterar konventionella ammunitionseffekter eller terroristbomber, och ett system med benämningen OXA/BC för hantering av sprängladdningar med kemiska eller biologiska ämnen.

Transportsystemen är inbyggda i 20-fotscontainrar placerade på en splitterskyddad lastbil. Principen är den att exempelvis en granat läggs i en container som invändigt påminner om insidan på ett jätteägg, en gastät kammare av extra höghållfast och seghärdat stål. Kamrar som ska tåla upprepade detonationer utan att systemet kommer till skada.

Då laddningen är på plats i kammaren kan detonation ske utan risk för personal eller materiel i den direkta närheten.

Det tredje systemet, systemet för biologiska och kemiska laddningar, är något mindre i storlek. Om en detonation inträffar inne i kammaren går det att ansluta indikerings- och luftprovtagningsinstrument. Vid behov kopplas systemets egna saneringssystem in som filtrerar, förbrännner och slutligen sköljer ut giftpartiklarna. Hela processen görs inom det slutna systemet.

Bombtransportsystemet är egenutvecklat, detta beroende på de högt ställda säkerhetskraven. Systemet utlovar en hundra procent säker lösning med noll meters riskområde och är det största mobila systemet i sitt slag.

Det huvudsakliga användningsområdet kommer att vara internationella insatser. Ett system med utbildad personal kommer alltid att finnas inom landet för en nationell beredskap och stöd till främst polisen och vara stationerad i Eksjö.

FMV kommer att officiellt överlämna bombtransportsystemen till Försvarsmakten i början av oktober.