Topguard Security AB

Bonawi får mer än godkänt

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 11:37 CET

Det har på vissa håll funnits en del oklarheter vad det gäller batonger för ordningsvakter eller väktare. Vi tar nu tillfället i akt att belysa de frågor som uppstått.

Från den 1 oktober 2010 gäller en ny FAP för ordningsvakter samt 2009 togs även en ny FAP gällande väktare i bruk. Dessa har inneburit att b la batongen nu har en kravspecifikation som talar om vad batongen skall klara av för att få användas i tjänsten som ordningsvakt eller väktare. Muntligen har Rikspolisstyrelsen sagt att det enbart behöver bekräftas från tillverkare av batonger att den är giltig. Detta har Bonowi gjort eftersom batongen testats dels internt men även externt hos oberoende EU-godkända testinstitut. Vissa delar av FAP:en är öppet för en ganska vidd tolkning och tills dess att RPS eller någon rättsenhet så som Förvaltningsrätten alternativt Tingsrätten fastställt en slutlig dom (tolkning) som säger något annat så klarar Bonawi kravspecifikationen och får mer än godkänt.

Sedan de datum de båda nya FAP tagits i bruk gäller alltså kravlistan som underlag för batonger. Det bör belysas att rikspolisstyrelsen enbart testar och utvärderar produkter för polisbruk och dessa har inget samband eller godkännande för bruk utanför polisen. All utrustning som skall användas och brukas av ordningsvakter, väktare och skyddsvakter skall följa gällande krav som fastslagits i respektive FAP.

Idag är det endast den växande populära batongen från Bonowi som följt gällande riktlinje genom att styrkt behörigheten genom sitt Letter of Confirmation direkt från Bonowi.

Fram till den 31 december 2010 hade följande länder tagit 77 325 batonger i tjänst av typen 21"/26" Bonowi.

UK - Police
US - New Jersey, Police
Spain - Guardia Civil
Belgium - Federal Police
Slovenia - Police
Switzerland - Special Forces and Police
Austria - Police
Cyprus - Police
Germany - Federal Police and State Police

Detta efter att varje enhet och land följt EU regleringen samt testat och utvärderat batonger utifrån egna krav mot marknadsledande konkurrenter som funnits tillgängliga.

Det är naturligtvis olyckligt att alla inte haft möjlighet att sätta sig in i det nya regelverkat och förstått vilka kravspecifikationer som gäller nuförtiden. Som leverantör med stort intresse av att leverera endast det bästa inom säkerhetsprodukter har vi upprepade gånger efterlyst införande och upprättande av ett branschgemensamt kontroll- och kvalitetssystem för att styrka produkters behörighet. Fram till dess får vi nöja oss med kravspecifikationerna och vi på Topguard Security är glada och stolta över att Bonawi följer dessa riktlinjer.