Bonesupport

Bonesupport förvärvar Ultrazonix och genomför nyemission på 122 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:15 CEST

Genom förvärvet av Ultrazonix lyfter vi in en ny spännande
teknologiplattform som innebär att vi kan behandla diskbråck vid sidan
av våra befintliga produkter för behandling av kotfrakturer och
benskörhet. Vi får nu en bredare bas för vår verksamhet och kan fokusera
än mer på behandling av smärtsamma men mycket vanliga sjukdomar, säger
Fredrik Lindberg, VD för BoneSupport.

Affären med BoneSupport passar väldigt väl för Ultrazonix. Vi får nu
möjlighet att dra nytta av BoneSupports internationella kontaktnät och
upparbetade kanaler för att bredda försäljningen av våra produkter,
säger Eugen Steiner, ordförande för Ultrazonix.

Ultrazonix produkt är avsedd för ultraljudsbehandling av kronisk
ryggsmärta orsakat av diskbråck. Produkten är CE-märkt och godkänd av
amerikanska FDA. Marknaden i USA och Europa för denna produkt uppgår
till cirka 600 miljoner euro.

Det finns ett flertal samordningsfördelar mellan BoneSupport och
Ultrazonix. Båda företagen har EU och Nordamerika som sina prioriterade
marknader. De vänder sig till samma målgrupper, d.v.s. ryggkirurger,
neurokirurger, ortopeder, radiologer och anestesiologer. Genom
samgåendet kommer BoneSupport att kunna bredda sitt produktutbud och
sälja produkterna genom sina redan upparbetade distributörs- och
försäljningskanaler. Förvärvet av Ultrazonix finansieras genom en riktad
nyemission till Ultrazonix nuvarande ägare.

Nyemission på 122 MSEK
BoneSupport genomför också en nyemission på cirka 122 MSEK (13 miljoner
euro) som tecknas av såväl befintliga som nya ägare. Kapitaltillskottet
ska främst användas till marknadssatsningar och ett omfattande kliniskt
program inför kommande produktlanseringar inom EU och på utvalda
marknader som USA och Kanada. Nyemissionen är en av de största inom
healthcare-sektorn i Sverige under 2008.

BoneSupport har en stor potential och genom nyemissionen vill vi
påskynda kommersialiseringen av verksamheten och säkerställa den
fortsatta expansionen, säger Michael Pålsson, ordförande för
BoneSupport.

Genom nyemissionen stärker riskkapitalbolagen HealthCap, Stockholm och
NBGI Ventures, London sitt ägande i BoneSupport. Andra stora ägare är
Teknoinvest, FERD Venture, Innovationskapital och Teknoseed.


Om Ultrazonix
Ultrazonix är ett medicinteknikbolag som startades 2001 och som baserar
sina produkter på forskning utförd av professor Lars Lidgren vid Lunds
universitet. Bolaget har utvecklat en ultraljudsbaserad metod för
behandling av diskbråck. Metoden är ett minimalinvasivt ingrepp där en
ultraljudssond placeras på mellankotskivans yta, varefter ett fokuserat
ultraljud appliceras och de geléliknande diskproteinerna koagulerar. När
proteinerna koagulerar minskar deras vattenbindande förmåga, och disken
krymper, vilket gör att smärtan för patienten upphör. Ultrazonix metod
ersätter konventionell operation, som är det vanligaste sättet att
behandla diskbråck idag. Resultatet blir detsamma, men behandlingen är
enklare och patienten blir snabbare frisk. Företaget är etablerat i Lund
och har fyra medarbetare.


Om BoneSupport
BONESUPPORT AB är ett svenskt medicintekniskt innovationsföretag,
certifierat enligt ISO 13485, som fokuserar på utveckling av keramiska,
injicerbara bensubstitut för behandling av bl.a. benskörhetsfrakturer.
BONESUPPORT AB grundades 1999, har idag 24 anställda och är baserat på
Ideon Science Park i Lund, Sverige. Dotterbolag finns i USA, där
försäljningen startade i slutet av förra året, och i Tyskland.
Bonesupport har lämnat in en ansökan om EU-godkännande för sin
nyckelprodukt CERAMENT? SPINE SUPPORT för behandling av kotfrakturer hos
patienter med benskörhet. Företaget förväntar sig ett godkännande under
hösten 2008. Företaget har även lämnat in en ansökan om EU-godkännande
för sin andra produkt CERAMENT? BONE VOID FILLER.

Marknadspotentialen för den injicerbara benmassan CERAMENT? är stor
världen över. Den globala ortopedimarknaden omsätter miljardbelopp i
dollar varje år och inom fem år beräknas den potentiella marknaden för
behandling av exempelvis kotfrakturer uppgå till mer än 2 miljarder
dollar bara i USA. Tillväxten uppskattas till ungefär 50 procent
årligen.


För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindberg, CEO, BONESUPPORT AB
Tel. +46 46 286 53 70 Mobil +46 708 86 53 70

Eugen Steiner, ordförande för Ultrazonix
Tel +46 705406510

Pressbilder finns på www.bonesupport.com