Bonnierförlagen AB

Bonnierförlagen förvärvar IRIS ägarandel i Bonnier Audio

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 13:20 CET

Bonnierförlagen har träffat överenskommelse om att förvärva återstoden, 30 %, av aktierna i Bonnier Audio AB av Iris Förvaltning. Genom förvärvet blir förlaget Bonnier Audio och Lyssnarklubben helägt av Bonnierförlagen.

Vi har under många år haft ett mycket givande samarbete med Iris, och är stolta över att vi tillsammans aktivt har medverkat till att ljudboken har blivit ett så självklart format och etablerat sätt att ta del av berättelser - för alla. Bokmarknaden är nu i stor förändring vilket ställer större krav på förlagens flexibilitet gällande ljudboksformaten och det har resulterat i diskussioner kring en förändrad ägarstruktur. Jag vill rikta ett stort tack till Iris som i vår dialog haft stor förståelse för den förändrade förlagsaffären och även fortsättningsvis kommer att vara en regelbundet återkommande samtalspartner kring ljudboksutgivningen, säger Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen.

När Iris sålde de första andelarna till Bonnier var Iris Förlag, som bolaget hette då, i behov av en stark samarbetspartner för att kunna utveckla ljudaffären och möta framtidens formatskiften. De senaste åren har Bonnier Audio klarat formatförskjutningen till fil på ett väldigt framgångsrikt sätt, tack vare skicklig personal och ledning. För att även framöver möjliggöra konsumtion av ljud på nya sätt som är till gagn för synskadade släpper vi resten av delägarskapet. Vi från Iris Förvaltning som verkat kring Bonnier Audio tackar för ett väldigt gott samarbete genom åren samtidigt som vi önskar dem all lycka och framgång inför de utmaningar som väntar, säger Fredrik Stenberg, VD, IRIS Förvaltning AB.

Förvärvet trädde i kraft den 11 december. Parterna är överens om att ej offentliggöra köpeskillingen.


För ytterligare information, kontakta

Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen

073-773 80 55, hakan.rudels@bonnierforlagen.se

Fredrik Stenberg, VD, IRIS Förvaltning AB

Tel 08-39 90 00, fredrik.stenberg@irisforvaltning.se

Bonnier Audio är idag Sveriges största ljudboksförlag och ger ut drygt 100 nya ljudböcker per år.

IRIS Förlag grundade 1986 Sveriges första ljudboksförlag: Kassettbokklubben. 1999 köpte Bonnierförlagen 70 % av kassettbokklubben som då blev Bonnier Audio AB och innefattade både förlagsverksamhet och bokklubbverksamhet.