Boost By FC Rosengård

Boost by FC Rosengård har nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset!

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 13:43 CET

Boost by FC Rosengård har nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset!

Boost by FC Rosengård kan stolt meddela att vi har nominerats till det Svenska Jämställdhetspriset som kommer att presenteras på Jämställdhetsdagarna. Jämställdhetsdagarna är en årlig konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Det Svenska Jämställdhetspriset är det första nationella priset som ges till den aktör eller verksamhet som arbetat lösningsfokuserat och innovativt för att skapa jämställda verksamheter. Det arbete som vinner ska som grund för gjorda insatser kunna visa en genomförd nulägesanalys och probleminventering. Boost by FC Rosengård har nominerats bland annat på grund av sitt arbete med att försöka bryta de starka könsnormer som påverkar många ungdomars yrkesval. Vinnaren kommer att tillkännages under Jämställdhetsdagarna i Malmö!

”Vi är väldigt glada och stolta över att ha nominerats till det Svenska jämställdhetspriset. Vi hoppas att nomineringen kan inspirera andra till att jobba mer aktivt för att försöka bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden, men också till hur man kan arbeta för att ge ungdomar kunskap så att de senare i livet kan göra informerade och mer jämställda val vad gäller uppdelning av föräldraledighet och obetalt hemarbete.” säger Sylvia Morfiadakis, projektledare för Boost by FC Rosengård."

Jämställdhetsdagarna är Sveriges första professionella, nationella och årligt återkommande konferensen för de som arbetar med och ansvarar för arbetet med jämställdhet
 och jämställdhetsintegrering. Konferensen riktar sig till offentlig och privat sektor och genomförs 27-28 januari på Malmö Live. Programmet behandlar frågor som hållbarhet, integration och demografi ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Läs mer på jamstalldhetsdagarna.se

För frågor och kommentarer om Boost by FC Rosengård:s jämställdhetsarbete: Nima Mäki, jämlikhetsstrateg, 
0766-305049, nima.maki@boostbyfcr.se

För frågor och kommentarer om Jämställdhetspriset och Jämställdhetsdagarna kontakta Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby:
Telefon: 070-7567791, 
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se 

DET HÄR ÄR BOOST BY FC ROSENGÅRD 

Boost by FC Rosengård är ett arbetsmarknadsprojekt i Malmöregionen som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet syftar till att rusta ungdomar inför framtiden. Projektägare är föreningen FC Rosengård, som även ligger bakom de tre tidigare arbetsmarknadsprojekten Mabi Match, Mabi Utveckling och Mabi Mål. Boost by FC Rosengård sker i samverkan med Malmö Stad, Staffanstorps kommun, Lomma kommun, Trelleborgs kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen i Malmö och Arbetsförmedlingen i Burlöv och Staffanstorp.

Projektet vänder sig till ungdomar som behöver ett individualiserat och skräddarsytt program för att lättare komma in i arbetslivet. Vid våra tidigare projekt har vi sett att unga arbetssökande kan ha svårt att tillgodogöra sig traditionella arbetsmarknadsinsatser, eftersom de har brister i grundläggande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Boost by FC Rosengård är ett stöd som utgår från ungdomarnas situation och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar.