Boost by FCR

Boost by FC Rosengård storsatsar på verksamhet för unga med psykisk ohälsa!

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2019 08:00 CEST

Den 1 maj startar Boost by FC Rosengårds storsatsning för unga med psykisk ohälsa - Match by FC Rosengård. Målet med projektet är att ungdomarna ska bli självförsörjande genom hälsofrämjande, individstärkande insatser och ett nära samarbete med arbetsgivare i Malmö. Under lite mer än två och ett halvt år planeras 620 unga att ha fått stöd.

Konjunkturen i Malmö har länge varit god vilket har gjort att många unga har kunnat anställas. Trots det är det en växande grupp unga som ytterligare marginaliseras. Det är unga med ett större behov av individualiserade insatser och som har eller upplever sig ha någon form av psykisk ohälsa. Boost har mångårig erfarenhet av att stötta unga i utanförskap och kan bekräfta bilden av ett sämre psykiskt mående bland unga arbetssökande. Gruppen unga med psykisk ohälsa växer och samtidigt uttrycker arbetsgivare att de har svårt att rekrytera ny personal.

“Här tror jag att vi kommer att fylla en viktig funktion. Vi behöver vara ett stöd för de unga i hela processen. Både mot ett bättre mående och på vägen mot ett arbete. För arbetsgivarna behöver vi vara ett stöd för att handleda ungdomarna vid inträdet på arbetsplatsen men också i att utmana dem litegrann i att fundera över sina föreställningar om gruppen unga med psykisk ohälsa.” Säger Nima Mäki, en av de båda projektledarna i Match.

Match by FC Rosengård vill stötta unga i Malmö som är mellan 18 och 29 år, arbetslösa och upplever psykisk ohälsa. Projektet vänder sig framförallt till de unga i Malmö som inte mår bra just nu eller kanske har en svårighet eller diagnos som gör att de behöver extra stöd för att komma vidare till ett arbete eller börja studera.

Projektet är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, Malmö Stad och Arbetsförmedlingen.

“Det finns stora vinster för samhället när kommunal verksamhet, statlig verksamhet och civilsamhället samverkar för individens bästa. ” Säger Henriikka Airaskorpi,Tf Arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Malmö.

“Projektet är en fortsättning på vår långa samverkan. Vi har identifierat en hel del ungdomar med upplevd psykisk ohälsa som skulle kunna dra nytta av projektets koncept.”Fortsätter Narcis Spahovic, Sektionschef Malmö stad

Processen genom projektet

Under de första månaderna i projektet genomgår deltagaren ett motivationsstärkande program där målet är att stärka tron på den egna förmågan, självkänslan. Deltagaren får en personlig vägledare som följer och stöttar deltagaren. Tillsammans skapas en målsättning utifrån deltagarens behov och förutsättningar.

Efter en tid kommer deltagaren att få kontakt med en arbetsplats. Det ser olika ut för alla deltagare men de flesta kommer att starta med en praktik som sedan går över i anställning. under praktikperioden kommer personal i Match att stötta deltagaren på plats. Arbetsgivarna får då samtidigt stöd att handleda och introducera de unga på bästa sätt.

Kontaktpersoner

Filippa Engstrand Verksamhetschef Boost by FC Rosengård
Tel: 0766-305044, filippa.engstrand@boostbyfcr.se
Nima MäkiProjektledare Match by FC Rosengård
0766-305049,nima.maki@boostbyfcr.se
Anna NettrupProjektledare Match by FC Rosengård
0734-355741, anna.nettrup@boostbyfcr.se

Bilder finns på www.boostbyfcr.se


Detta är Boost by FC Rosengård
FC Rosengård är en fotbollsförening för både kvinnor och män som grundades 1917, med över 700 aktiva barn och ungdomar, tre elitlag och verksamheter utspridda på flera ställen i Malmö. Föreningens vision är ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och alla människor.

Sedan 2003 har FC Rosengård i denna anda drivit olika sociala verksamheter inriktade mot integration,utbildning och arbetsmarknad. Verksamheterna har riktat sig mot Malmöbor i olika åldrar som har befunnit sig i utanförskap, som tillhör utsatta målgrupper i samhället och saknar sysselsättning. Det omfattande sociala engagemanget i FC Rosengård har under åren växt till en verksamhet med 35 heltidsanställda medarbetare och nyligen bildades föreningen Boost by FC Rosengård för att ytterligare stärka arbetet i de sociala verksamheterna.

Sedan 2011 pågår projektet Boost by FCR som vänder sig till unga arbetssökande med behov av extra stöd. Fram tills nu har över 2 000 arbetslösa blivit självförsörjande och börjat arbeta eller studera genom FC Rosengårds arbetsmarknadsinriktade projekt.