Demoskop AB

Boprisindikatorn för augusti: Ingen dämpning i hushållens boprisförväntningar

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 14:28 CEST

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ligger kvar på samma höga nivå som förra månaden, 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker med 2 procentenheter från förra månaden, nu nere på 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2015.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67, oförändrad i jämförelse med förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar också med en enhet, till 7 procent från förra månadens 8. Andelen som tror på stillastående priser är på samma nivå som förra månaden, 12 procent. Den sammantagna effekten blir därför en oförändrad Boprisindikator för augusti månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,13 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,22 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter från förra månaden.

SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Hushållen är övertygade om fortsatta prisuppgångar. Detta trots att vissa fastighetsförmedlare och andra bedömare snarare tror på en avmattning. Hittills har hushållen fått rätt och bopriserna fortsätter uppåt. Det förklaras delvis av fortsatt sjunkande räntor men också av att förväntningarna till viss del är självuppfyllande. Boprisindikatorn ger därmed en viktig indikation för framtiden.”

Med en viss eftersläpning fortsätter Riksbankens räntepolitik att få effekt på hushållens förväntningar. Nedgången på 0,09 är nästan lika stor som Riksbankens senaste sänkning (-0,1 procent).”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar i Norrland från förra månadens 65 till 69 och i Västra Götaland från 66 till 72. I Svealand utom Stockholm minskar den från 64 till 62 och i Skåne från 63 till 57. I Stockholm och Östra Götaland ligger den still på 73 respektive 64. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).


Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 28 juli till 5 augusti.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop