Demoskop AB

Boprisindikatorn för januari: 2016 inleds med stort fall i boprisförväntningarna

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 09:28 CET

Trenden mot lägre boprisförväntningar håller i sig över årsskiftet. För fjärde månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med hela 11 enheter från förra månaden och ligger nu på 43. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med en procentenhet från förra månaden till 5 procent. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för januari 2016.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43 vilket är 11 enheter lägre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med sex enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med fem enheter, till 18 procent från förra månadens 13. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 14 procent, 2 enheter högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för januari månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,11 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,18 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en procentenhet från förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Det är en stor och snabb nedjustering av förväntningarna vi ser just nu. Månadens siffra (43) är den lägsta sedan juni 2013 och fallet från rekordnivåerna i höstas (72 i september) signalerar en lugnare prisutveckling på bostadsmarknaden framöver.”

Hushållen tror på fortsatt låga räntor men förväntningarna fortsätter att ligga i intervallet 0,4 till 0,55 procentenheter över Riksbanken. Det är alltså inte en tro på snabbt stigande räntor som ligger bakom hushållens mer försiktiga boprisförväntningar.”

Synen på bostadspriserna kan skilja sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn faller denna månad i samtliga regioner. Mest faller den i Norrland, från 49 till 35, och i Svealand utom Stockholm från förra månadens 63 till 55. Boprisindikatorn faller även i Skåne, från 51 till 44, i Stockholm, från 62 till 55, och i Västra Götaland från 61 till 54. Boprisindikatorn faller minst i Östra Götaland, från förra månadens 49 till 44 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).


Om undersökningen

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 5 till 12 januari.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se