Borås Stad

Borås ännu bättre på tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 08:05 CEST

Borås är näst bäst i Sverige på tillgänglig idrott och utbildning för personer med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för delaktighet.

– Ett lika glädjande som välförtjänt resultat, tycker ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Myndigheten för delaktighet följer varje år upp hur kommuner arbetar med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Enkäten undersöker kommunernas tillgänglighet inom fem områden: fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad, idrott, kultur och utbildning.

Bland Sveriges kommuner är Borås näst bäst på idrott och utbildning och kommer på en tredje plats när det gäller fysisk tillgänglighet. Inom kultur hamnar Borås på en femte plats och inom tillgänglig arbetsplats så hamnar kommunen på plats tolv. Borås förbättrar eller ligger på samma höga nivå inom samtliga områden jämfört med föregående år.

– Det är väldigt roligt att vårt långsiktiga arbete börjar få genomslagskraft inom fler områden än fysisk tillgänglighet, då frågan är så mycket större, säger Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent.

Borås Stad har ett aktivt funktionshinderråd knutet till Kommunstyrelsen vilket ger möjlighet att påverka kommunens arbete redan i planeringsstadiet. Rådet är rådgivande och till för samråd, informationsutbyte och svarar på remisser från kommunen i olika frågor.

– Arbetet framåt riktar sig mer och mer mot kognitiva och dolda funktionsnedsättningar, vår målsättning är att bli lika framgångsrika inom dessa områden som inom fysisk tillgänglighet, säger Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent.

Mer information genom Petri Pitkänen, 0768-88 82 19, eller Lena Mellbladh, 033-35 73 31.

Borås resultat:

Arbetsmarknad
Andel av maxpoäng 2016: 60% 
Andel av maxpoäng 2015: 49%

Fysisk tillgänglighet 
Andel av maxpoäng 2016: 89% 
Andel av maxpoäng 2015: 89%

Idrott 
Andel av maxpoäng 2016: 85% 
Andel av maxpoäng 2015: 74%

Kultur 
Andel av maxpoäng 2016: 72%
Andel av maxpoäng 2015: 44%

Utbildning 
Andel av maxpoäng 2016: 92% 
Andel av maxpoäng 2015: 69%