Borås Stad

Borås berättar om livskraft på nordisk äldre-kongress

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:00 CEST

Äldreomsorgen i Borås Stad medverkar på den nordiska kongressen om gerontologi i Göteborg 25-28 maj. Det är forskningsrapporten ”Sista socialisationen” som väckt intresse.

Rapporten ”Sista socialisationen – berättelser som livskraft på äldreboende” handlar om hur äldres berättelser kan ge vårdpersonal mer kunskap om personens behov och önskemål. Unika kunskaper kan ligga till grund för en personcentrerad äldreomsorg.

”Sista socialisationen” har uppmärksammats bland andra av regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm, som rekommenderat alla som jobbar inom äldreomsorgen att läsa rapporten.

Arbetet som utmynnat i rapporten startade 2011 för att synliggöra de gamlas liv och tillvaro. Lars Rönnmark, som är universitetslektor vid Göteborgs Universitet och som har skrivit rapporten, har haft medforskare från tre äldreboenden i Borås. Vid kongressen är det Lena Larsson från Kapplandsgatans äldreboende som presenterar rapporten tillsammans med Rönnmark.

Vid kongressen i Göteborg medverkar Borås Stad med ytterligare ett projekt som även det skett i samarbete med Forsknings- och utvecklingsenheten Sjuhärad Välfärd (FoU). ”Lär ut – bättre läkemedelshantering för äldre” har även det varit uppmärksammat och presenteras här av Marie Elm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Borås Stad.

Mer än 1 000 personer från hela Norden, forskare, personal, chefer och beslutsfattare, möts i Göteborg 25-28 maj på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi. FoU-dagen, då Borås presenterar sina projekt, ska vara en mötesplats för kunskapsutveckling mellan professioner, verksamheter, regioner och länder. Syftet är att stärka en kunskapsbaserad vård och omsorg utifrån visionen om ett gott åldrande.

Mer information genom Marie Elm, 0766 -23 06 49.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 106 000 invånare.