Borås Stad

Borås blir modellen för dansk ungdomsvård

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 11:21 CEST

Nu blir Borås modell för dansk vård av unga. Sedan Danmark upptäckte sin höga andel institutionsvård jämfört med Sverige har ämnet varit aktuellt upp på ministernivå. Borås har blivit det goda exemplet som danskarna studerar.

I Danmark sker insatser för ungdomar i behov av vård och stöd i hälften av fallen med placering på en institution. I Sverige handlar det bara om en fjärdedel. I Sverige sker också en uppföljning som gör att vistelsen på institution snabbare kan ersättas av andra insatser.

När danska kommuner sökte efter en framgångsrik kommun att göra djuplodande studier i fastnade man för Borås efter rekommendationer från Socialstyrelsen. Det resulterade i att en 20 personer stark delegation från Kolding och Herning kommuner samt det danska utvärderingsinstitutet Krevi tillbringade en hel vecka i Borås.

- De intervjuade, de praktiserade, de gick bredvid ute i arbetet, de träffade politiker och tjänstemän, berättar verksamhetsutvecklare Kåre Öhrstig på Borås Stad.

Inte minst intresserade de sig för Gryning AB, ett samägt bolag där kommunerna i Västra Götaland utan vinstintresse säkrar kompetens i både öppen- och institutionsvård.

- Framför allt var de intresserade av vårt grundläggande tankesätt, och vad vi faktiskt gör när vi placerat en ungdom, säger kollegan Andreas Ekelund.

I Borås finns en "insatstrappa". Efter folkhälsoarbetet arbetar man först förebyggande. Sedan vidtar öppenvård, därefter familjehemsvård, och först därefter blir det aktuellt med institution.

Sedan kan ungdomarna också gå nedför trappan. Vårdplaneringen har som mål att ungdomen ska kunna lämna institutionen och gå tillbaka till öppna insatser.

- Vi följer upp mer än danskarna – vi fick litet intrycket att de "överger" barnen på institution, säger Kåre Öhrstig.

Det danska besöket resulterade i en tjock rapport till regeringsnivå, där socialministern Karen Hækkerup konstaterade att Sverige, och i synnerhet Borås, är väl värt att studera.

Vid ett förnyat besök från Herning i förra veckan hann 30-talet personer bland annat studera Borås specialpedagogiska kompetenscentrum, myndighetsutövning, korttidsvården, Dialogcentrum, familjecentralen och familjehemsvården.

Herning har nu beslutat om att under fyra år målinriktat arbeta med att införa den svenska modellen. Och nya danskar är på ingång. Hittills är inbokat att Svendborgs kommun kommer till Borås i december för att lära sig i samma ämne.

- Danskarna har nog granskat oss mer än vi gjort själva, ler Kåre Öhrstig. Men vi vet att Borås har en öppenvård med bra resurser, värd att slå vakt om.

Mer information om den svenska modellen och de danska besöken lämnas av Kåre Öhrstig, tfn 0768-88 82 60, och Andreas Ekelund, tfn 0705-12 82 61.