Borås Stad

Borås budget 2011: Satsningar i ett trängt läge men med ekonomisk balans

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 14:00 CET

Budget för 2011 är en väsentlig ansträngning för att få fram pengar till angelägna reformer och satsningar. Jämfört med i juni har de styrande partierna tagit fram extra resurser på 56 miljoner kr och omdisponerat 20 miljoner, sammantaget 76 miljoner för satsningar inom skola, arbetsliv och omsorg.

 

- Genom vår budget vill vi skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. Borås ska bli Sveriges ledande miljökommun, ta vara på människors olikheter, skapa mötesplatser och motverka segregation, beskriver Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) målen för budgeten och mandatperioden.

Budgeten har ett resultat på plus 72 miljoner, med ett uttag ur stabiliseringsfonden på 20 miljoner. Resultatet är lägre än det långsiktiga målet, men kortsiktigt acceptabelt.

De styrande partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet, ser god kommunal ekonomi som en förutsättning för en bra verksamhet. Det innebär en över tiden balanserad budget. Reformutrymmet 2011 är begränsat och budgeten därför ett första steg i ambitionen ett bättre Borås.

Budgeten ger 22,5 miljoner kronor i en extra satsning på skolan som första steg i ett långsiktigt arbete. Där är bl a höjd lärartäthet, mindre grupper bland framför allt de yngre eleverna och möjlighet till läxhjälp i anslutning till skoldagen nödvändiga inslag.

Feriejobb är ofta den första kontakten mellan ungdomar och arbetslivet. Ytterligare 2 miljoner kronor anslås för att alla gymnasieungdomar ska kunna tjäna egna pengar under sommaren och ta ett första steg in i vuxenlivet. Vidare avsätts 3,3 miljoner för ett Ungdomens hus.

I en ambition att öka det kollektiva resandet införs fria resor för pensionärer under lågtrafik. Vid helger, aftnar och röda dagar gäller de fria resorna dygnet runt. Detta från den 1 juli 2011. Satsningen väntas tillsammans med enhetstaxa i kollektivtrafiken kosta 8 miljoner kr.

2,7 miljoner kr extra läggs på särskilda boenden för äldre. Dessutom ska finnas träffpunkter för äldre i hela kommunen där man kan äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

- Ingen människa ska behöva vara ofrivilligt ensam, menar Ulf Olsson.

Bland andra reformer kan nämnas att en kommunal bostadsförmedling införs, och att en särskild jämställdhetssamordnare anställs.

Investeringsbudgeten 2011 ligger på ca 380 miljoner och innebär även den framför allt satsningar på skolan.

- Ändamålsenliga lokaler är viktigt för undervisningen. Miljöer där barn och vuxna vistas en stor del av dagen måste hålla hög standard, påpekar Ulf Olsson.

I övriga investeringar i fastigheter är avsikten att lyfta fram miljö-, energi- och handikappanpassningsprojekt.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 033-35 70 21 eller 070-523 30 22, och ekonomichef Christer Johansson, tfn 033-35 70 41 eller 070-455 70 41.