Borås Stad

Borås följsamhet mot budget ger stabil ekonomisk grund

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 11:30 CET

Borås Stad noterar preliminärt ett resultat från 2012 på 232 miljoner kr.

Den största enskilda förklaringen till resultatet är den engångssumma kommunen fått från AFA-försäkringen (kollektivförsäkringar av de anställda för bl a sjukdom och arbetsskada), en återbetalning av premier med hela 93 miljoner kr.

- En stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna värna om välfärden, gläder sig Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

En annan stor post är extraordinära intäkter på 29 miljoner. Dessutom har skatteutfallet blivit bättre än förväntat, 25 miljoner kr över budget.

- Dessutom är det viktigt att notera att nämnderna i stort sett är i ekonomisk balans, säger Ulf Olsson. Nämnderna har dragit över budget med bara 14 miljoner, i en total omslutning på cirka 6 miljarder kr.

De 14 miljonerna kan också jämföras med att nämnderna 2011, då omorganisationen var ny, drog över budget med 100 miljoner kr.

Nämndernas goda följsamhet mot budget innebär att de – med något undantag – inte har någon "ryggsäck" med sig till 2013, utan fullt ut kan dra nytta av de förstärkningar som gjorts i årets budget.

Men trots det stabila resultatet för 2012 vill ekonomichefen Christer Johansson uppmana nämnderna att planera för ett tuffare 2014.

- Vi tror att skatteunderlaget avmattas, och vi vet att Borås drabbas av förändringar i den statliga kostnadsutjämningen. Därför bör nämnderna vara försiktiga och hålla sina buffertar intakta, säger Christer Johansson.

Det resultat som Borås Stad nu redovisar är preliminärt. Den slutliga årsredovisningen behandlar Kommunstyrelsen 8 april.

Mer information lämnar Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22, Christer Johansson, tfn 070-455 70 41, och budgetchef Roger Cardell, tfn 0768-88 70 40.