Borås Stad

Borås instiftar ett nytt pris - 100 000 kr till sociala medier

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 09:12 CEST

100 000 kr är prissumman för ett nytt pris för insatser inom sociala medier. Priset presenteras på konferensen Mötesplats Sociala Medier, som Borås Stad och Högskolan i Borås arrangerar på tisdagen.

Det nya stipendiet tar sikte på hur sociala medier kan användas i samhällsutvecklingen. Priset kommer att delas ut till en person som gjort väsentliga insatser ur det perspektivet. Priset kan delas ut första gången under hösten 2012.

- Detta stipendium befäster vikten av att belysa och diskutera vad som kan åstadkommas med ett förnuftigt utnyttjande av de sociala medierna. Att uppmärksamma positiva insatser ur ett samhällsutvecklingsperspektiv känns extra viktigt, tycker Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Priset på 100 000 kr har gjorts möjligt av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som finansierar priset. En jury för att bedöma nomineringarna kommer att ha representanter för sparbanksstiftelsen, Borås Stad, Borås Tidning och Högskolan i Borås.

Det nya priset presenteras närmare tisdag 8 maj vid konferensen Mötesplats Sociala Medier, som nu för tredje årets anordnas av Högskolan i Borås och Borås Stad.

Årets tema för konferensen är hotbilder och motbilder. Konferensen vill spegla utvecklingen som de sociala medierna genomgår och hur den påverkar samhällsutvecklingen, både nationellt och internationellt.

- Vi lyfter upp några av de faror som finns, men tar även upp positiva motbilder, säger Jan Nolin vid Högskolan i Borås.

Bland annat frågar årets konferens hur vår bild av omvärlden formas via de sociala medierna, och hur vi använder den ökade möjligheten till medborgardialog. På konferensen visas också hur politisk extremism och medborgerliga rättigheter hanteras på webben.

Konferensen vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i kommunen, och till högskolans personal. På tredje året fortsätter antalet anmälda deltagare till konferensen att växa.

- Det bekräftar att den här typen av fortbildning för bland andra de förtroendevalda känns aktuell och efterfrågad, konstaterar Ulf Olsson.

- - - - - - -

Ytterligare information kring konferensen och priset lämnas av kompetenssamordnare Janne Pehrson, tfn 0704-55 71 02, kommunsekreterare Göran Björklund, 0768-88 83 00, eller prefekt Margareta Lundberg Rodin, 0732-30 59 04.

Representanter för media är välkomna till konferensen, som hålls i Sparbankssalen i Högskolan i Borås tisdag 8 maj kl 13-18.