Borås Stad

Borås ökade kvalitet i vården stärks med regeringspremier

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 10:34 CET

Borås Stad får fem och en halv miljon kr ur de prestationspengar regeringen delar ut för goda resultat i äldreomsorgen.

- Det är ett ambitiöst förbättringsarbete som ligger bakom, och som har fått god effekt på kvaliteten i vården, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Regeringens prestationspengar premierar förebyggande arbete, god läkemedelsbehandling samt god vård vid demens och i livets slut.

Borås dokumenterar goda resultat i de nationella kvalitetsregistren, Senior alert om att förebygga risker och ohälsa, BPSD om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, och Svenska palliativregistret om god vård i livet slut.

Särskilt för demensvård och vård i livets slut tillhör Borås de bästa kommunerna i landet. Närmare 2,8 miljoner kr av pengarna Borås får gäller just vård i livets slut och är ett kvitto på det goda arbete som verksamheterna gjort under året. Fortsatt utbildning för all personal i äldre- och funktionshinderverksamheten pågår även 2014.

Inom områdena att förebygga risker och ohälsa samt god demensvård får Borås Stad sammanlagt 2,7 miljoner kronor. Dessa pengar går direkt till fortsatt ökad kvalitet för de äldre.

- Det är viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla den vård och omsorg vi ger våra mest sjuka, tycker kommunalrådet Annette Carlson (M).

Mer information genom verksamhetsutvecklare Virpi Almqvist på Borås Stad, 0768-88 87 89.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 105 000 invånare.