Söderlund & Co AB

Borås Rådhus - Intressant om Borås Stad del 1/20

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 22:13 CEST

Detta inlägg är det första i 7H33:s serie om byggnader, platser och företeelser i Borås. En serie som berättar om en del av det intressanta, roliga och vackra Borås – Västgötastaden som fick stadsprivilegier för snart 400 år sedan (1622) och som, tack vare sin inriktning som betydande textil- och handelsstad, under en lång period på 1900-talet hörde till de snabbast växande städerna i Sverige.

Vi på 7H33 tycker att Borås är en av världens bästa och vackraste städer. Då tänker vi på innerstadens charm, utseende och utbud men även på de vackra och varierade omgivningarna – en i dag multikulturell och etniskt bred, mellanstor stad, sett med svenska ögon. En stad att älska.

Rådhuset i Borås

Den mest fotograferade byggnaden i Borås är med stor sannolikhet Rådhuset, som uppfördes för drygt 100 år sedan, och som med sin vackra exteriör pryder sin plats som Borås absoluta mittpunkt vid Stora Torgets östra sida. Fastigheten, med sin nationalromantiska stil, ritades av arkitekterna Ivar Tengbom och Ernst Torulf. De hade, bland 33 bidrag, vunnit en arkitekttävling utlyst sommaren 1906. Därefter gick allt ganska snabbt och, trots försening pga strejker, kunde den praktfulla byggnaden invigas 7 mars 1910.

Fastigheten byggdes för kommunal förvaltning, polis och domstol. I samband med byggandet av det nya rådhuset revs det gamla, som var beläget framför nuvarande Handelsbankens fastighet på Stora Torget, ungefär där Det gamla Borås finns markerat bland markstenarna.

Rådhuset är uppfört av handslaget tegel och står på en stadig grund av bohusgranit. Huset består av en huvudbyggnad mot torget och två flyglar mot Allégatan, som omsluter en innergård. I muren mot Allégatan finns en fontän med en lustig skulptur kallad Fantasidjur, gjord av de båda arkitekterna 1910. Den vackra trappan mot torget pryds av stadens vapen samt två lejon, drake, Sankt Göran och Jungfrun, på sitt sätt symboler för kraft och rättvisa. Två torn förstärker husets monumentala intryck. I det södra tornet finns ett klockspel som skänktes av fabrikören Emil Rozell 1944. Klockorna spelar varierade melodier fyra gånger per dag: klockan 8, 13, 18 och 21. Ett mycket trevligt inslag i stadsbilden!

Innanför de stora, valvade fönsterpartierna på andra våning finns fastighetens två största salar, domsalen och tidigare stadsfullmäktiges mötessal. Numera disponerar tingsrätten samtliga lokaler i Rådhuset med undantag för restaurangverksamheten på markplan. Interiörerna har i stort sett bevarats i sitt ursprungliga skick med fantastiska kalkstensgolv, vägg- och takmålningar, smidesarbeten, med mera. I trappan mellan andra och tredje våning finns tre stadsmålningar av boråskonstnären John Hedaeus. På tredje våning kan man se medeltidsinspirerade målningar som skildrar stadens historia, målade av Filip Månsson och Bror Blüchert. Månsson var dessutom ansvarig för målningen i fastigheten. 1947 ersattes nedre delen av de tidigare målade väggarna i domsalen av panel i bok. Dessa paneler finns kvar ännu i dag. Man grips av en mäktig känsla när man vandrar runt i Rådhusets innandöme, något som också måste ha varit tanken när det byggdes.

Rådhuset var fram till 1966 säte för Boråspolisen, som bland annat förfogade över sju arrester. Fastigheten inrymde från början dessutom fattigvårdsstyrelsen, förste stadsläkarens rum, stadsfogdeexpedition, byggnadsnämnden, tjänstebostäder, med mera. Betydande renoveringar har genomförts 1947, 1957 och 1996-97. Vid det senaste tillfället genomfördes ändringar av salar och kontorsutrymmen för anpassning till dagens verksamhet, ritade av arkitekterna Hugo Höije och Lennart Jerklid. Dock har övervägande delar av interiörerna i huset kvar sina vackra utseenden från 1910. Vi på 7H33 rekommenderar ett besök!

Källhänvisningar:

borastingsratt.domstol.se

Eva Löfgren, material från projektet Rätten och rummet

Fakta om Rådhuset i Borås

Byggnadsår:1908-10

Arkitekt: Ivar Tengbom och Ernst Torulf, Stockholm

Verksamhet: tingsrätt och restaurang

Ägare: Borås kommun

Yta: 2572 kvadratmeter

Söderlund & Co AB - vi får ditt företag att synas på nätet