Borås Stad

Borås Stad ett föredöme för jobb istället för bidrag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 10:11 CET

En stor utmaning för Sveriges kommuner är att sänka antalet hushåll som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Borås Stad har fått stor uppmärksamhet nationellt för sitt goda arbete.

Borås Stad fortsätter sänka både antalet biståndstagare och kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 visar dessutom att både antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt antalet unga vuxna med bistånd har sjunkit.

- Vår konsekventa strävan efter att ge jobb istället för bidrag visar resultat, noterar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Ekonomiskt bistånd hänger samman med konjunkturer och arbetslöshet. Men Borås Stad har tagit saken i egna händer och med metoden ”växla bidrag mot jobb” hittat ett antal framgångsfaktorer:

  • Intensitet, få klienter per handläggare ger intensivt arbete för att hitta annan försörjning
  • Arbetslinje, alla ska ha någon sysselsättning
  • Tydlighet, biståndstagaren ska alltid veta kraven för att få bistånd
  • Normalisering, biståndstagare ska inte ha mer än låginkomsttagare
  • Struktur, för rättssäker bedömning
  • Kontroll, rätt bistånd till varje biståndstagare
  • Metodutveckling, ständigt förbättra verksamheten för att göra rätt.

Försörjningsenheten i Borås Stad har fått stor uppmärksamhet nationellt för de resultat man fått med sina metoder. Det har varit flera studiebesök från andra kommuner som velat lära sig av hur man gör i Borås.

- Vi har en genomtänkt metodik som förtjänar uppmärksamhet och som vi gärna delar med oss av, säger Lena Palmén.

Det senaste året har Borås kunnat sänka andelen personer som har ekonomiskt bistånd från 4,4 till 4,1 procent. Andelen barnfamiljer och unga vuxna med bistånd visar en motsvarande sänkning. Även andelen bland biståndstagarna som är långvarigt beroende av biståndet har sjunkit, från 40,9 till 39,2 procent.

Borås Stad har dessutom en nystartad verksamhet, Jobb Borås, som ska bidra till att ännu fler kommer i arbete eller annan sysselsättning. Men den verksamheten är så ny att den ännu inte hunnit göra några avtryck i statistiken.

Mer information lämnas av Lena Palmén, 0768-88 70 23, och förvaltningschef Dag Forsström på Arbetslivsförvaltningen, 0706-95 38 88.