Borås Stad

Borås Stad får toppbetyg från Standard & Poor's

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 11:35 CEST

Borås Stad är toppen. Det tycker i alla fall analytikerna på världskända kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s. Deras värdering gav Borås Stad AA+, vilket är näst högsta betyg.

- En god ekonomi är förutsättningen för en god verksamhet – och det här är ju verkligen ett gott betyg på det vi gör, gläder sig Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Representanter från Standard & Poor’s var i Borås en heldag i slutet av februari och fick föredragningar av ekonomer och verksamhetsföreträdare från Borås. Sedan dess har företaget ingående studerat olika dokument från kommunen.

Nu har deras utlåtande kommit. Och det blev ett mycket positivt besked, nämligen näst högsta betyg, AA+. Ett betyg som gör det lättare för Borås Stad att få lån, och dessutom till en bättre ränta.

- Det har stor betydelse för våra möjligheter att finansiera stora investeringar, både vad gäller tillgången och priset på pengar, konstaterar Martin Jakobsson, finanschef i Borås Stad.

Värderingen är en del av Borås Stads strategi att skaffa fler finansieringskällor. I höstas gick kommunen med i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest. Nu planerar Borås Stad att starta ett certifikatsprogram för att själv gå ut på kapitalmarknaden. I det sammanhanget är Standard & Poor’s värdering viktig.

Standard & Poor’s bedömning bygger inte bara på Borås Stads finansiella ställning idag. De har också sett att kommunen har en god ekonomi över tid och visar bra följsamhet mot budget, och har en låg låneskuld. De är också nöjda med kommunens styrning av verksamheten.

- Det är ett mångårigt och långsiktigt arbete på att bygga upp en god verksamhet tillsammans med en stabil ekonomi som ligger bakom vårt betyg, menar ekonomichefen Christer Johansson i Borås Stad.

- Och ett sådant betyg förpliktigar; att vi fortsätter arbeta i samma anda, tycker Kommunstyrelsens vice ordförande Annette Carlson (M).

Betygsättningen från Standard & Poor’s inkluderar inte bara den politiska organisationen utan innefattar hela kommunkoncernen, alltså även de kommunala bolagen. Det är framför allt hos bolagen Borås Stad står inför stora investeringar, som till exempel nytt kraftvärmeverk och reningsverk på Sobacken.

Standard & Poor’s är ett ledande internationellt företag för kreditvärderingar och finansiell information, med verksamhet i 23 länder.

Mer information om Standard & Poor’s värdering av Borås Stad lämnas av Martin Jakobsson, tfn 0704-55 71 12.