Borås Stad

Borås Stad konfererar om integration - använda resurserna och nå framgång

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 13:40 CET

Hur nyttjar vi resurserna och hur tacklar vi problemen? Det är huvudfrågan vid den konferens om invandring och mångfald som Borås Stad arrangerar den 6 november.

Stopp för Jantetänket och hur bäddar vi för framgång står på programmet. FC Ibra, Jonas Larsson från Borås Basket och Erika Lörinczy från Distansgatans särskilda boende finns bland dem som delar med sig av erfarenheter och synpunkter.

Konferensen vänder sig till alla politiker och tjänstemän i Borås som arbetar med integrationsfrågor. Inbjudna är också Borås Stads olika samarbetspartner i det arbetet.

"Välkommen till framtiden" är namnet på konferensen, som ger en bred bild av förutsättningar och möjligheter. Med dussinet talare på programmet och dessutom gott om tid för diskussion blir det en packad dag på Pulsen.

Sedan Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson beskrivit kommunens intentioner målar chefen för Arbetslivsförvaltningen Dag Forsström upp förutsättningarna tillsammans med Dzenan Ganic och Ingvor Bergman från Arbetsförmedlingen. Sven Liljegren från AB Bostäder talar om möjligheten att få bostad i Borås.

Klubbchefen Jonas Larsson och spelaren Mirsab Dubo berättar om hur Borås Basket får sina utlandsfödda stjärnor att snabbt känna sig hemma i Borås. Företagaren Göran Carlstedt talar om nyckeln till arbetsmarknaden, och chefen vid Distansgatans äldreboende Erika Lörinczy om att släppa loss konstruktiva krafter.

Stopp på Jantetänket är temat för Hans Johansson från Arbetslivsförvaltningen, och Emma Ragnarsson berättar om Mötesplats Norrby.

Hur arbetar vi ihop för att bädda för en stad med framgång? är frågan i en paneldebatt som leds av Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund. Dagen avslutas med att representanter från FC Ibra berättar om sina verksamhet.

Representanter för media är hjärtligt välkomna att vara med under hela eller delar av dagen. Mer information lämnas av stabschef Hans Johansson, tfn 033-35 85 73 och 0734-15 36 44.