Borås Stad

Borås Stad presenterar IT-tjänst för vårdtagarstöd på Socialdepartementet

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 14:28 CET

Borås Stad deltar i Socialdepartementets pressträff på fredag där den nationella IT-strategin för vård och omsorg presenteras. Åtta IT-projekt från olika delar av landet demonstreras. Borås Stad visar upp hur det IT-baserade anhörigstödet, ACTION, fungerar i praktiken.

– Man kommer att ringa upp oss på ACTION-centralen samt en anhörigvårdare via bildtelefon för att demonstrera tekniken, säger projektledare Paul Svensson.

I Borås finns i dagsläget ett 50-tal användare, både anhörigvårdare och enskilda. Med hjälp av bildtelefo
via dator kan vårdtagaren kontakta en central för rådgivning och stöd.

– Det vi försöker göra är framförallt att stärka anhörigvårdarna i sin roll och ge dem stöd att fatta egna beslut, säger Paul Svensson. Någon medicinsk rådgivning handlar det inte om.

För kommunen är ACTION-tjänsten ett vinna-vinna-koncept, eftersom den äldre kan bo kvar längre tid i det egna hemmet.

– Ytterligare en positiv aspekt på ACTION är att den enskilde kan stärka sitt nätverk genom de caféträffar vi har en gång i veckan och genom att man kan kontakta varandra genom bildtelefonerna. Inte minst för nyblivna änkor och änklingar betyder det mycket.

ACTION startade som ett EU-projekt 1997. Borås Stad var med och utvecklade tjänsten i samarbete med

Högskolan i Borås. ACTION står för Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older persons Needs.

Medverkar vid pressträffen gör vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, Landstingsförbundets

ordförande Lars Isaksson samt Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu.Socialdepartementets pressträff kan ses i direktsändning fredagen den 10 mars klockan 12.30. Gå in på

www.regeringen.se och klicka fram Socialdepartementet. Välj webbutsändning.För mer information, kontakta projektledare Paul Svensson, tfn 033-35 30 95, 0704-55 11 95.