Borås Stad

Borås Stad utmärker sig på nytt som Säker och trygg kommun

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 14:30 CEST

Alla Borås Stads förskolor är certifierade som säkra och trygga. Alla grundskolor gör trygghetsvandringar. Alla föreningar som får lokalbidrag ska certifiera sig.

Det är några av skälen till att Borås Stad nu åter får utmärkelsen en Säker och Trygg kommun.

- Vårt framgångsrika arbete med att vara en säker och trygg kommun är en betydelsefull pusselbit av Borås som en attraktiv plats för alla att leva och verka i, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

För att få utmärkelsen Säker och Trygg kommun måste man ha en högre nivå på sitt säkerhets- och trygghetsarbete än genomsnittet av landets kommuner. Borås Stad har till och med områden där vi är unika i Sverige.

Det kanske mest framträdande arbetet görs i kommunens förskolor. Borås Stad är den enda kommunen i landet där alla förskolor är certifierade. Det är nära 100 förskolor som därmed bedömts som säkra och trygga.

- I regeringens betänkande om barns säkerhet i förskolan framhålls Borås Stads arbete som ett gott exempel, konstaterar utvecklingsledare Helena Ahlstedt på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ur Borås Stads arbete kan vidare nämnas att alla grundskolor årligen har trygghetsvandringar, alla elever i årskurs 5 erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen, grundskolorna erbjuds utbildning i säker cykling, och reflexvästar delas ut till barn och personal i förskolorna.

Alla föreningar som får lokalbidrag ska certifiera sig inom tre år, ett mobilt infocenter arbetar med brand och hemsäkerhet – även på språk som till exempel persiska och arabiska, fixartjänst ger service åt äldre för att förebygga fallolyckor, och en kommunal tjänsteman jobbar heltid med tillgänglighet för att till exempel minska fallolyckor som beror på hinder i utemiljön.

- Arbetet med föreningarna är ett av skälen till att vi även blivit utsedd till årets föreningsvänligaste kommun, vet Helena Ahlstedt.

- Vi måste ta tillvara alla goda krafter, inte minst ideella, inom föreningslivet, kulturen och idrotten för att nå målet, påpekar kommunalrådet Annette Carlson (M).

Borås blev 1998 utnämnd till en Säker och Trygg kommun enligt de kriterier som Världshälso-organisationen (WHO) tillämpar. För att behålla utmärkelsen krävs numera en ny granskning vart femte år. Borås blev återcertifierade 2008 och nu på nytt 2013.

Utmärkelsen överräcktes av professor Borge Ytterstad från universitetet i Tromsö som representant för European Safe Community Certifying Centre, och togs emot av Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Ceremonin skedde inför Kommunstyrelsens öppna sammanträde den 3 juni.

Mer information om Borås som en Säker och Trygg kommun lämnas av Helena Ahlstedt, tfn 0704-55 86 74.