Borås Stad

Borås Stads budget 2013: Kontroll och balans ger plats för satsningar

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 14:00 CEST

En balanserad budget med kontrollerade satsningar på i första hand skola och förskola, arbete och miljö. Så kan man sammanfatta den budget 2013 som Kommunstyrelsen nu lägger fram.

- Vi kompromissar inte med alla elevers rätt till kunskap och bildning, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

God kommunal ekonomi är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra verksamhet. Samtidigt blåser det snålt i den ekonomiska omvärlden.

- Förslaget till budget är en väsentlig ansträngning för att ansvarsfullt kunna prioritera resurser till de mest angelägna områdena, säger Ulf Olsson.

Inför 2013 fortsätter satsningen på skolan med en nivåhöjning på 14 miljoner. Dessutom läggs 5 miljoner till läromedel. För det lokala kunskapslyftet avsätts 2 miljoner kr.

I förskolan fortsätter arbetet för att minska barngrupperna och stärka det pedagogiska arbetet. Här tillförs ytterligare 4 miljoner kronor.

Borås strävar att vara en av landets ledande miljökommuner, och det miljöstrategiska arbetet får extra resurser 2013. Saneringen av Viskan får högsta prioritet.

- Och som en del i att ställa om Borås till en hållbar stad inför vi grön el, påpekar kommunalrådet Tom Andersson (MP).

Utredningar om framtidens kollektivtrafik och trafikplanering är påbörjade. Där ingår frågor om en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik, snabbusslinje, hållbar mobilitet, bussgator och busstorgets framtida placering.

För att öka cyklandet i Borås investeras 2 miljoner extra i gång- och cykelvägar. 9 miljoner investeras över tre år i gång- och cykelvägar samt busshållplatser på Viaredsområdet.

För att stärka ungdomar på arbetsmarknaden fortsätter garantin om sommarjobb åt alla som lämnar grundskolan eller gymnasiets båda första år. Under mandatperioden kommer en anställningsgaranti för elever från gymnasiets omvårdnadsprogram. Kommunens anställda ska kunna välja den sysselsättningsgrad man önskar, och ökat kunna påverka sin arbetstid.

- Vi vill både stärka de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, och vara en attraktiv arbetsgivare, säger kommunalrådet Lena Palmén (S).

Budgeten visar nettokostnader på 5 021 miljoner kr. Skatteintäkterna beräknas till 4 miljarder kr och statsbidragen till 1,08 miljarder. Resultatet väntas bli 95 miljoner kr. Skattesatsen är oförändrat 21:06. Investeringsbudgeten ligger på ca 400 miljoner kr och innebär framförallt satsningar inom förskola och skola.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22, ekonomichef Christer Johansson, tfn 070-455 70 41, och budgetchef Roger Cardell, tfn 0768-88 70 40.