Borås Stad

Borås Stads första reaktion på lokaliseringsutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 17:53 CET

I dag har Borås Stad tagit emot Trafikverkets lokaliseringsutredning för Götalandsbanans framtida dragning genom Borås. Den innehåller sju alternativ men det förslag som Sverigeförhandlingen utgick ifrån i sitt första bud till Borås stämmer bara med ett av alternativen. Det motsvarar gult spår i Trafikverkets utredning. Som det presenterats nu är det ett snabbt huvudspår i tunnel under Borås och ett bispår som går i markläge vid gamla regementet via resecentrum och så ner i en tunnel vid Norrmalm.

– Det läget, liksom Trafikverkets lila alternativ med höghastighetsbana genom staden, är helt uteslutet för oss som det ser ut i dag. De får för stora barriäreffekter och påverkar staden för mycket, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Det centrala stationsläget är viktigt för att det ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen för boråsarna, men också för dem som till exempel arbetar eller studerar i Borås. Dessutom är tillgängligheten till övrig spårtrafik som Kust till kustbanan, Herrljungabanan och Viskadalsbanan viktig för att utnyttja höghastighetsbanans potential, säger Annette Carlson, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Under eftermiddagen har Borås Stad haft ett bra och konstruktivt möte med Sverigeförhandlingen.

– Nu inleds förhandlingen och dagens möte är ett första steg mot en överenskommelse, säger Ulf Olsson.

Kommunstyrelsen planerar att besvara remissen vid sammanträdet den 2 maj.

Trafikverkets lokaliseringsutredning för sträckan Bollebygd–Borås finns att hämta på www.trafikverket.se/goteborg-boras

Trafikverket är den statliga myndighet som bland annat utreder om dragning av höghastighetsbanan genom Sverige.

Sverigeförhandlingen är en statlig myndighet som underlätta ett snabbt byggande av en höghastighetsjärnväg som binder ihop Stockholm, Göteborg och Malmö.