Borås Stad

Borås Stads politiker hittar gemensam lösning på kollektivtrafikproblem

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:38 CET

Nu möter Borås Stad den kritik som omläggningen av kollektivtrafiken den 12 december 2010 inneburit.

Den största förändringen är att linje 2 läggs om så att den två gånger per timma under högtrafik, det vill säga var tredje tur, fortsätter från Husbondegatan via hållplatserna Brakteaten, Högagärdesgatan och Ekarängsskolan och sedan fortsätter via Sandwallsgatan och vidare till Södra Torget via Boda, Hässleholmen och sjukhuset.

Det innebär också att linje 4 dras in och att linje 2 får utökad linjetäthet. Linje 2 får fyra turer per timme under kvällar och helger vilket har efterfrågats längs den nya sträckningen.

Brotorp, där linje 4 går i dag, kompenseras med en ökad turtäthet på linje 11.

Kommunstyrelsen anser också att tidtabellerna för linje 5 och 6 ska ändras så att de är förskjutna till varandra när de passerar Brämhult.

Den nya satsningen på kollektivtrafiken beräknas kosta ungefär 4,6 miljoner per år. De nya linjesträckningarna börjar troligtvis gäller från och med den 1 april.

– En av en stads viktiga framgångsfaktorer är dess kollektivtrafik, säger Ulf Olsson, (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Han tillägger att målet är att få så många som möjligt att åka kollektivt men att den nya satsningen noggrant kommer att utvärderas.

– Den här lösningen är inte enbart en problemlösning utan också ett sätt för Borås Stad att flytta fram positionerna, säger kommunalråd Tom Andersson, (MP), med bland annat kollektivtrafiken som ansvarsområde.

Överenskommelsen gäller över de politiska blockgränserna.

– Det är väldigt positivt att vi hittat den här lösningen tillsammans, säger Annette Carlson, (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.