Borås Stad

Borås Stads pris för tillgänglighet uppmuntrar fantasin

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 13:44 CEST

Ett pris för tillgänglighet och bemötande. Det är Borås Stads senaste verktyg för att Borås ska vara en stad för alla.

- Ytterligare ett led i ett ambitiöst och målmedvetet arbete, framhåller ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Det ska vara enkelt att ta sig fram i Borås. Det gäller inte bara gator, torg och parker, utan även offentliga lokaler, butiker och restauranger.

För att stimulera det arbetet instiftar Borås Stad nu ett pris för tillgänglighet och bemötande. Priset delas ut årligen till ett företag som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.

Bedömningen handlar om tillgänglighet ur flera aspekter – framkomlighet, tydlig information, ljudnivå, hänsyn till allergiker, och bemötande.

- Men bedömningen följer inte bara de kraven, utan handlar också om att premiera företag som med intelligens och fantasi blivit mer tillgängliga, beskriver Lena Palmén.

Alla kan lämna förslag om företag som är duktiga på tillgänglighet och bemötande –även sitt eget företag. Sista dag att ge förslag för 2012 års pris är 10 oktober. Priset, som är en hedersutmärkelse, delas ut vid internationella handikappdagen den 3 december.

Vinnaren utses av en jury som förutom Lena Palmén består av representanter för funktionshinderföreningar och för köpmännen, samt av Borås Stads handikapp- och tillgänglighetskonsulenter.

Borås Stad har länge arbetat metodiskt med tillgänglighet. Förutom en handikappkonsulent finns sedan fem år en konsulent som jobbar enbart med detta. Drygt 230 butiker har inventerats och fått tips på hur de kan bli mer tillgängliga. I utemiljön finns markvärme i trottoarer och gågator, och taktil stenbeläggning för synskadade.

Om du vill veta mer, ring handikappkonsulent Petri Pitkänen, 033-35 82 09 eller 0768-88 55 42, eller titta på boras.se/handikappkonsulent.