Sveriges Föreningar

Borås – Sveriges föreningsvänligaste kommun

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:44 CET


– Borås har under många år arbetet fokuserat för att stärka det lokala föreningslivet. Målet är starka och livskraftiga föreningar som genom sin verksamhet kan bidra till en meningsfull fritid för fler medborgare, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Priset tilldelas den kommun som har goda villkor och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Efter nomineringstiden hanterar en jury kandidaterna och gör en bedömning av nomineringen och kommunen. 53 kommuner har nominerats till priset. Den kommun som anses ge bästa villkor till föreningarna att verka, vara delaktiga i strategier och visar respekt utses till segrare.

Prisutdelning kommer officiellt att delas ut under våren i Borås. Vi återkommer med mer information kring prisutdelning, vid senare tillfälle.

Det finns många starka sidor som gett Borås priset.

- Ett målmedvetet arbete ligger till grund och jag är stolt över att det gett resultat, säger Cecilia Andersson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Resultaten syns bland annat genom att Borås kunnat notera ökade aktiviteter både i föreningslivet
och hos barn och ungdomar.

- Det beror mycket på att vi ger bra bidrag och bra stöd till föreningslivet. Och det
tänker vi fortsätta med, lovar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Vi sänder ett tack till alla som nominerat. Det finns många lokala entusiaster och vinnare i Sverige!

Mer information:

Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen, 073-354 78 78

Ivar Scotte, ordförande, ivar.scotte@sverigesforeningar.se

Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Vår vision är en fungerande paraplyorganisation i varje kommun!

Vi arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Vår vision är en fungerande paraplyorganiation i varje kommun!