Borås Stad

Borås tvåa på tillgänglighet i myndighetens enkät

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 10:30 CEST

Borås rankas som tvåa i landet vad gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta.  Borås samlade ihop 59 poäng av 66 möjliga i den stora kommunundersökning som Myndigheten för delaktighet gör.

- Ett lika glädjande som välförtjänt resultat, tycker ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Undersökningen mäter kommuners arbete med delaktighet och tillgänglighet med en omfattande enkät. Den fysiska tillgängligheten mäts med 22 olika variabler, och varje variabel kan ge upp till tre poäng.

Borås skrapade ihop 59 poäng och överträffades endast av Luleå, som lyckades få ytterligare en poäng. Därmed kom Borås på andra plats av de 171 kommuner som valde att besvara enkäten.

- Och vi fortsätter hålla hög fart mot ännu högre tillgänglighet. Vi inviger ett gymnastikens hus som är anpassat för att personer med funktionsnedsättning ska kunna idrotta, och vi gör en tillgänglig slinga i naturreservatet Rya åsar, exemplifierar Lena Palmén, som gärna också framhåller samarbetet med funktionshinderrådet.

- Det är fantastiskt roligt att vårt jobb uppmärksammas med en andraplats – och jag hoppas att våra fortsatta insatser rent av ger oss första plats i nästa undersökning, tillägger Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh.

Samtidigt visar Socialstyrelsens öppna jämförelser att Borås Stad förbättrar sitt stöd till personer med funktionsnedsättning. Inte minst har kommunen genom att öka samarbetet mellan missbruksvården och socialpsykiatrin skapat förbättringar för dem man stöder.

På liknande sätt har samarbete inom ramen för Närvårdssamverkan förbättrar för utsatta barn och unga genom bättre kontakter mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Sedan tidigare har Borås bra service med alternativ information, t ex lättläst eller i talad form. Men där finns också mycket nytt utöver det som Socialstyrelsen mäter.

- Det finns allt mer möjligheter till individuellt anpassad information i exempelvis appar av olika slag, berättar projektledare Lena Hedberg på Sociala omsorgsförvaltningen.

En redogörelse för Borås Stad i Socialstyrelsens öppna jämförelser finns på kommunens webbplats, under ”Kvalitet och resultat”.

Mer information genom Lena Palmén, 0768-88 70 23, Lena Mellbladh, 033-35 73 31, och Lena Hedberg, 0768-88 58 60.


Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 106 000 invånare.