Borås Stad

Borås vinner Handslaget för bästa upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 15:16 CET

Väinö Östhult och Christer Norberg från Borås Stad har vunnit Handslaget, priset för årets bästa upphandling.

- Jätteroligt att vi har fått det här priset. Det visar att vår upphandling är professionell och tänker på ett strategiskt sätt, säger upphandlingschefen Bo Ekdahl.

Upphandlingen som Borås Stad har fått pris för gäller skolskjutsar. Christer Norberg på Gatukontoret är beställaren, och Väinö Östhult på Administrativa kontoret är upphandlaren.

Tillsammans har de presterat det som Bo Ekdahl menar krävs för en lyckad upphandling: Någon som vet exakt vad som ska köpas, någon som har mandat att fatta beslut, och en strategisk kunskap för att få bästa kvalitet till bästa pris. I det här fallet har en referensgrupp från skolorna i kommundelarna gett bakgrundskunskapen, och Gatukontoret har varit en stark part för att samla volymen.

"Genom att skickligt engagera och utnyttja de tre viktiga faktorerna för ett strategiskt inköp har man lyckat få en stor hävstång på priset med en ökad kvalitet och säkrat kontinuiteten under hela avtalsperioden", lyder motiveringen för priset.

- I Christer Norberg har vi haft en engagerad och kunnig kund som i samarbete med vår Väinö Östhult har åstadkommit detta, noterar Bo Ekdahl.

Värdet på det upphandlade avtalet om skolskjutsar är 43 miljoner kr. Besparingen i denna upphandling är drygt sju miljoner kr om året, eller 38 procent jämfört med kostnaden för skolskjutsarna 2009.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har tillkommit för att stimulera till goda affärer. Det delas ut till den eller de som genomfört en synnerligen god affär inom offentlig förvaltning.

- Priset är ett uttryck för vårt arbete på Borås Stads upphandling som inriktar sig på att ge en tydligare strategisk inriktning. Det visar att vi kan spara pengar åt kommunen genom våra upphandlingar, säger Bo Ekdahl.

Mer information lämnas av Bo Ekdahl, tfn 033-35 70 05 eller 0768-88 70 05.