Borås Wäfveri AB

Borås Wäfveri AB (publ.) frigör kapital

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:47 CEST

Borås Wäfveri AB (publ.) har den 6 oktober via dotterbolaget Borås Wäfveri Holding AB undertecknat ett försäljningsavtal avseende anläggningen Polytex i Narva med Eurotekstiil OÜ för en köpeskilling om 740.000 EUR ( 6,8 MSEK). Försäljningen innebär ingen resultatpåverkan initialt men leder till kostnadsminskningar om cirka 4 MSEK på årsbasis. Det frigjorda kapitalet möjliggör och säkerställer även ett bättre råvaruflöde samt andra satsningar i den ordinarie verksamheten.

Affären beräknas vara fullt genomförd 25 oktober.

Polytex är en produktionsenhet i Narva, Estland som är anpassad för att producera breda tyger och anskaffades för att tillgodose den europeiska marknaden med breda bäddtextilier. Denna satsning har inte inneburit ett tillfredställande kapacitetsutnyttjande, vilket lett till att maskiner, inventarier, medarbetare och hyreskontrakt för lokalen nu överlåts till det estniska bolaget Eurotekstiil OÜ.

Borås Wäfveri AB (publ.) har fortsatt möjlighet att köpa tillverkningskapacitet av Eurotekstiil.

Styrelsen i Borås Wäfveri AB (publ.)  2010-10-06

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl-Henrik Koit, VD, telefon 070-211 11 90 eller mail carl-henrik.koit@boraswafveri.se

Stefan Borg, Ekonomichef, telefon 0705-170306 eller mail stefan.borg@boraswafveri.se