Borås Stad

Boråsmodellen i ungdomsvården intensiv inspiration för Danmark

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:06 CET

Det danska intresset för Boråsmodellen i barn- och ungdomsvården bara växer. På onsdagen var delegationer från danska socialstyrelsen och socialdepartementet i Borås för en späckad studiedag.

- Särskilt är de intresserade av hur vi arbetar förebyggande över professionsgränserna mellan skola, hälso- och sjukvård, och det sociala arbetet. Dessutom har vi en låg andel institutionsvård och arbetar med ungdomarna i deras naturliga miljöer, beskriver Andreas Ekelund, verksamhetsutvecklare på Stadsdelsförvaltningen Väster i Borås Stad.

Deltagare i studiebesöket var ett halvdussin personer från barnkontoret i danska socialdepartementet, och lika många från landets socialstyrelse. Dessutom fanns sex personer från Hernings kommun, bl a projektledaren Trine Nanfeldt från kommunens ”Sverigesteam” och utvecklingskonsulenten Stinne Højer Mathiasen som leder Hernings ”Sverigesprogram”.

Andreas Ekelund inledde med att berätta om Borås arbete med socialt utsatta barn och unga. Stinne Højer Mathiasen talade om hur Herning arbetar med inspiration från Borås

Därefter delade gästerna sig i två grupper, där den ena gick till Familjecentralen där socialrådgivare Gunilla Endahl bl a berättade om centralens tvärsektoriella arbete. För den andra gruppen handlade det om familjehem, där Andreas Ekelund tog hjälp av Eva Eriksson och Gisela Trapp från Barn och familj, och av Catharina Andersson från Gryning Vård AB.

Efter lunch berättade Joakim Cannerfors från Borås Stads specialpedagogiska kompetenscenter och Marie Olofsson från elevhälsoteamet om samarbetet med skola och förskola. Avslutningen handlade om Ester, ett verktyg för erfarenhetsbaserad riskbedömning.

- Det var en extremt intensiv dag, och våra gäster tyckte verkligen att de fick god inspiration för att utveckla sitt eget arbete, berättar Andreas Ekelund.

Mer information lämnas av Andreas Ekelund, 0705-12 82 61.

Borås är bra på att vara stad, årets stadskärna 2011. Vi har storstadens utbud av nöjen, kultur och service — det mesta dessutom i behaglig närhet. Och allt fler upptäcker Borås fördelar. Vi är nu över 105 000 invånare.