SBAB

Boräntenytt - SBAB:s analys och prognoser: Måttlig uppgång i boräntor väntas

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:40 CEST

Riksbanken kommer att hålla styrräntan oförändrad till nästa höst. Inför de två senaste stora avtalsrörelserna, 1998 och 2001, fanns en oro för alltför höga löneökningar som fick Riksbanken att höja styrräntan i december 1997 och december 2000.
- Detta kommer inte att upprepas inför den nu aktuella avtalsrörelsen som drivs mot bakgrund av en svag arbetsmarknad, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB.

Måttlig uppgång i boräntorna framöver
Boräntorna stiger måttligt under 2004 och 2005, enligt SBAB:s ekonomiska sekretariats prognoser. Till slutet av nästa år väntas den rörliga boräntan stiga med cirka en halv procentenhet och den bundna femåriga boräntan med en procentenhet. Ränteuppgången utgör inget större hot varken mot privat konsumtion eller huspriser.

Dyr försäkring med bunden boränta
Det har varit en dyr försäkring att binda boräntan istället för att ha rörlig boränta. Det visar vår utvärdering av boräntorna under perioden med flytande växelkurs.
- Just nu ser också den rörliga boräntan mer attraktiv ut än den tvååriga och femåriga boräntan, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB.

För ytterligare information, kontakta
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise jansson, informationschef SBAB, tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Boräntenytt finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. SBAB:s totala marknadsandel är 11,9 procent.