Borevind

Borevind blir Göteborgsbaserat

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:52 CEST

Borevind, som investerar i förnybar energi, har haft en god utveckling under det senaste året. Nu flyttar Borevind till nya lokaler i Göteborg.


Borevind har vuxit kraftigt under 2008, främst genom förvärvet av solpanelstillverkaren Gällivare Photovoltaic AB, GPV. Borevind har haft sitt säte på Orust sedan 2005. Bolaget har nu kommit i en fas i sin utveckling som bl.a. skapar större behov av närhet till bl.a. banker, rådgivare och forskning.

- Vår verksamhet är beroende av vår förmåga att snabbt göra tillförlitliga analyser av intressanta investeringsobjekt, säger Borevinds VD Anders Rabbe. Vi har en mycket liten egen administration och ett stort nätverk av specialister inom olika områden. Vi väljer nu att flytta vår organisation till Göteborg för att kunna arbeta ännu mer effektivt och bättre tillgodose verksamhetens krav och möjligheter.

Från den 3 november 2008 finns Borevind i nya lokaler i Göteborg med följande adress;


Lilla Bommen 5
411 04 Göteborg
Tel 031-61 71 30
Fax 031-15 51 07

För ytterligare information kontakta:

Owe Linton, styrelseordförande
0706-57 49 80

Anders Rabbe, verkställande direktör
0304-435 75
0706-60 40 61

office@borevind.se
www.borevind.se


Om Borevind AB (publ)
Bolaget investerar i förnybar energi och har sitt säte och huvudkontor på Orust. Bolagets drygt 3 100 aktieägare utgörs institutionella ägare, privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi, vågkraft samt bioenergi och äger 21,4 procent i Swedish Energy Transition System AB (Switchpower), 65 procent i Gällivare PhotoVoltaic AB - GPV, 1,6 procent i Rindi Energi AB samt 10 procent i Langlee Wave Power AS. Borevinds aktie handlas på Stockholmsbörsens lista NASDAQ OMX First North och Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB telefon 031-745 50 00.