Borevind

Borevind inför minskad storlek på aktiens handelspost

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:21 CET

(Aktietorget: BORE)

Investmentbolaget Borevinds aktie har sedan noteringen i januari i år haft en kraftig kursutveckling samtidigt som handelsposten storlek varit oförändrad. För att underlätta handeln har styrelsen i samråd med AktieTorget beslutat att minska handelspostens storlek från 500 till 200 aktier. Förändringen gäller från 2006-11-20.

För ytterligare information kontakta:

Owe Linton,
Tel +46 304 435 75
Mobil +46 706 574980
office@borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Borevind investerar i främst onoterade bolag, som arbetar med olika slag av förnybar energi, såsom som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft och thermoenergi. De mindre företag som Borevind förvärvar andelar i ges möjlighet att växa genom att bli en del av en starkare företagsgrupp. Samtidigt ska företagens ofta mycket kunniga entreprenörer stanna kvar i företagen och driva utvecklingsarbetet vidare.

Bolaget som är ett investmentbolag har sitt säte och huvudkontor på Orust och är noterat på Aktietorget. Bolagets över 1140 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har under 2006 investerat i vindkraft och solenergi och äger 20 procent i RES Skandinavien AB, 20,5 procent i Swedish Energy System Transition AB samt det helägda dotterbolaget Storrun Vindkraft AB.