Borevind

BOREVIND VÄXER

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:59 CET

(Aktietorget: BORE)

Investmentbolaget Borevind utökar sin verksamhet. Borevind, som investerar i förnybar energi, har haft en god utveckling under det senaste året. Nu flyttar Borevind till nya lokaler och anställer två nya medarbetare.

Borevind söker en finans- och affärsutvecklingschef, som ska medverka till bolagets fortsatta tillväxt. Finans- och affärsutvecklingschefen kommer bland annat att ha ansvar för att identifiera och analysera potentiella investeringsobjekt inom förnybar energi. Borevind anställer därutöver en administratör som också ansvarar för företagets information och kommunikation.

- Vår verksamhet är beroende av vår förmåga att snabbt göra tillförlitliga analyser av intressanta investeringsobjekt, säger Borevinds VD Owe Linton. Hittills har vi klarat oss med en mycket liten administration, men vi väljer nu att anpassa vår organisation till verksamhetens krav och möjligheter.

Vid årsskiftet flyttar Borevind in i nya lokaler i Henån, Orust kommun, där bolaget sedan tidigare har sitt säte.

För ytterligare information besök vår hemsida eller kontakta:

Owe Linton,
Tel +46 304 435 75
Mobil +46 706 574980
office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Borevind investerar i främst onoterade bolag, som arbetar med olika slag av förnybar energi, såsom som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft och thermoenergi. De mindre företag som Borevind förvärvar andelar i ges möjlighet att växa genom att bli en del av en starkare företagsgrupp. Samtidigt ska företagens ofta mycket kunniga entreprenörer stanna kvar i företagen och driva utvecklingsarbetet vidare.

Bolaget som är ett investmentbolag har sitt säte och huvudkontor på Orust och är noterat på Aktietorget. Bolagets över 1140 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har under 2006 investerat i vindkraft och solenergi och äger 20 procent i RES Skandinavien AB, 20,5 procent i Swedish Energy System Transition AB samt det helägda dotterbolaget Storrun Vindkraft AB.