Borevind

Borevinds aktie listas idag på First North

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 08:30 CEST

Idag är första dagen för handel med investmentbolaget Borevinds aktie på Stockholmsbörsens handelsplats OMX First North.
Detta är en viktig händelse i Borevinds utveckling, särskilt nu när vi ökar investringstakten i förnybar energi, säger Borevinds vd Owe Linton. Vi gör bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt att flytta till First North.
Borevind har under maj månad genomfört en företrädesemission. Emissionen, som övertecknades tre gånger, tillförde bolaget ca 62 miljoner kronor som nu ska finansiera investeringar i olika slag av förnybar energi. Bolagets aktie har sedan januari 2006 varit listad på Aktietorget.

I samband med att handeln med bolagets aktie nu inleds på First North lanserar bolaget en ny hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Owe Linton,
0304-435 75
0706-574980


Certified Adviser på OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00


office@borevind.se
www.borevind.se


Om Borevind AB (publ)
Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte och huvudkontor på Orust. Bolagets drygt 2 000 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har investerat i vindkraft, solenergi samt bioenergi och äger 21,4 procent i RES Skandinavien AB, 21,4 procent i Swedish Energy Transition System AB (Switchpower) samt 1,6% i Rindi Energi AB.