Förbundet Unga Rörelsehindrade

Borg prioriterar inte diskriminering!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:04 CET

Torsdagsaktionen har nu, med hänvisning till finansminister Anders Borgs under våren ansträngda kalender, fått avslag på vår begäran om uppvaktning hos honom och integrationsminister Erik Ullenhag. Vi uppges vara välkomna att återkomma vid ett senare tillfälle med hopp om att "Anders Borgs kalender erbjuder bättre möjlighet för en uppvaktning." Vi hänvisas också till att träffa Erik Ullenhag enbart. Vi vände oss till dem båda utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.

Det är ingen hemlighet att det är Finansdepartementet som, med hänvisning till rädsla för kostnader, bromsat och bromsar frågan om ett utökat diskrimineringsskydd för personer med funktionsnedsättning. Att den minister som håller i pengarna och ytterst är ansvarig för att frågan inte kommer vidare, från sin sida prioriterar frågan så lågt att han inte ens kan hitta en tid att träffa oss är anmärkningsvärt.

Integrationsminister Erik Ullenhag, med ansvar för diskrimineringsfrågorna, träffar vi nästan varje vecka utanför Rosenbad. Vi har också haft samtal med honom exempelvis vid möten med regeringens funktionshinderdelegation och flera av oss har regelbundna informella kontakter med honom och hans medarbetare. Vi vet vad Erik Ullenhag vill och han vet vad vi vill.

Vår begäran om ett gemensamt möte med Anders Borg och Erik Ullenhag kvarstår.
Från och med nu inrättar Torsdagsaktionen Borg-jour, vilket innebär att vi så snart Anders Borg får en lucka är redo att träffa honom.

Maria Johansson, förbundsordförande DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden 

Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda 

Tobias Holmberg, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade 

Malin Johansson, förbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 

Agnetha Vikenger (fd Mbuyamba), förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar samt ordförande för Lika Unika - Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund 

Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund 

Ragnar Veer, förbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund

Varje torsdagsmorgon inför regeringssammanträdet finns vi utanför Rosenbad för att påminna statsråden om att det är dags att gå från ord till handling och lägga fram en proposition om bristande tillgänglighet som diskriminering. Vi kallar det Torsdagsaktionen! Bakom Torsdagsaktionen står i dagsläget tolv förbund. Den 21 februari 2013 har det gått 825 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal (Ds 2010:20) gick ut.

Förbundet Unga Rörelsehindrade är en intresseorganisation för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vår målsättning är att förändra samhället så att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga blir helt delaktiga. Tillsammans arbetar vi för att förändra samhällets attityder.

Vi har alla samma behov men på grund av samhällets otillgänglighet har vi inte samma möjligheter att tillgodose dem. Vi vill ha ett samhälle där funktionsnedsättning inte blir/är ett hinder. Tillsammans kämpar vi emot den diskriminering som vi dagligen utsätts för och vi slåss för våra självklara rättigheter.

 För mer information: www.ungarorelsehindrade.se