Socialdemokratiska studentförbundet

Borgarnas högskoleambitioner räcker inte!

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2010 12:24 CEST

Att kvalitetssäkring behövs i den svenska högskolan är helt klart och Sveriges förenade studentkårer har redan gjort klart att 5 miljarder skulle behövas för att finansiera grundutbildning för landets studenter. Mest kritiskt är det i samhälls och humaniora utbildningar där mängden lärarledd tid ofta är orimligt lågt. Något som framförallt slår mot studenter från studieovana hem. 

Regeringen väljer att satsa 1,3 miljarder och påstår i sitt dokument "Fortsatt höga ambitioner för den svenska högskolan" att vi vi de rödgröna bara satsar 600 miljoner. Detta är absolut inte sant, istället innebär vår satsning på kvalitet 1,7 miljarder under de kommande fyra åren. Vi i Socialdemokratiska studentförbundet tror att ytterligare kommer behövas för att säkra utbildningskvaliten men helt klart är att de rödgrönas ambitionerna är starkare än regeringens.

Vi i de rödgröna vill dessutom satsa 510 miljoner på praktikplatser och förstärkt arbetsmarknadskoppling, ett området där regeringen har valt att satsa noll kronor de närmaste fyra åren. Utbildning måste leda till jobb! Och då krävs också seriösa satsningar som ser till att vi som studerar får en chans att testa våra erfarenheter i yrkeslivet.

Kontakt: Magnus Nilsson

0707-947686, magnus.nilsson@s-studenter.se

S-studenter är det av socialdemokraternas sidoförbund som aktiverar och representerar Sveriges studenter. Vi finns idag på tjugosju stycken högskolor, folkhögskolor och universitet, från Luleå i norr till Malmö i söder.