Stockholms Läns Landsting

Borgerlig plattform utan rättvisa (v)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:18 CET

När den nya moderatledda majoriteten i landstinget i dag presenterar sin plattform står privatiseringar med åtföljande splittring av vården i fokus.

Plattformen kan kort sammanfattas i "Allt privat är bra och allt offentligt är dåligt."

Väl medvetna om de stora hälsoklyftorna i länet är det uppseendeväckande att endast en mening ägnas jämlik vård. Här finns inga konkreta förslag om hur vårdens resurser ska fördelas mer rättvist eller hur könsorättvisorna i vården ska bekämpas.

Som befarat ska sjukvården styckas upp och säljas ut bit för bit, detsamma gäller för psykiatrin. Det leder ofrånkomligt till sönderslagen verksamhet och försämrat samarbete. Det demokratiska inflytandet inskränks eller försvinner helt med privat verksamhet utan insyn. Också närakuterna ska ses över vilket sannolikt betyder att de privatiseras eller helt enkelt läggs ned.

De borgerliga fortsätter att enträget hävda sina skattesänkarambitioner, vilket leder till mindre resurser till kroniskt sjuka, gamla och andra med tunga vårdbehov. Det systemskifte som den borgerliga majoriteten inledde 1998 - 2002 ska nu fullföljas i ett högre tempo.

Inom trafiken är nu snart det enhetliga månadskortet ett minne blott när lokala kort introduceras i olika delar av länet. Det betyder att de långväga resenärerna får betala dubbelt med dyrare kort och långa restider.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)

Landstingsråd

Tel. 070 - 737 41 17

Håkan Jörnehed (v)

Vice gruppledare

Tel. 070 - 737 41 20