Kristdemokraterna, KD

Borgerliga arbetsgrupper tillsatta

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:44 CEST

De fyra borgerliga partierna har tillsatt sex arbetsgrupper för att fördjupa det politiska samarbetet. Syftet med arbetsgrupperna är att den regering som tillträder i oktober 2006, om partierna i Allians för Sverige får majoritet i valet samma år, ska göra en rivstart. Redan före valet kommer arbetsgruppernas rapporter utgöra ett viktigt underlag till det gemensamma valmanifest, som partierna planerar att presentera i augusti 2006.

Sammansättning av arbetsgrupperna:

Ekonomisk politik för tillväxt

Mikael Odenberg (m), ordförande, Karin Pilsäter (fp), Mats Odell (kd), Roger Tiefensee (c)

Mer kunskap – en modern utbildningspolitik

Jan Björklund (fp), ordförande, Sten Tolgfors (m),Inger Davidson (kd), Sofia Larsen (c)

Sverige i världen på 2000-talet

Gunilla Carlsson (m), ordförande, Cecilia Malmström (fp), Anders Wijkman (kd), Agne Hansson (c)

Välfärd för trygghet och valfrihet

Maria Larsson (kd), ordförande, Kristina Axén Olin (m), Erik Ullenhag (fp), Kenneth Johansson (c)

Tillväxtregion Sverige: arbetsmarknads- och näringspolitik för jobb, entreprenörskap och tillväxt i hela landet

Åsa Torstensson (c), ordförande, Sven Otto Littorin (m), Anna Grönlund (fp), Per Langren (kd)

Rättspolitik för trygghet

Johan Pehrson (fp), ordförande, Beatrice Ask (m), Peter Althin (kd), Johan Linander (c)

Direktiven till arbetsgrupperna bifogas i sin helhet. De finns också att ladda ned från respektive partis hemsida, samt från www.maktskifte06.se